Sokrates kimdir?

Sokrates Sokrates Antik Yunan filozofudur. Babası heykeltraş Sophroniskos, annesi Ebe Fenerate’dir. Sokrates’in felsefi yaşamına başlangıçlık eden olay Delphoi tapınağına ziyaretidir. Sokrates’in felsefesinin ana temalarını ele alan başlıca kaynak Sokrates’in …

Pragmatizm Nedir?

Pragmatizm nedir? Pragmatizm faydacılık demektir. Faydacılıkta bilginin sağlanması doğruluk üzerinden değil yarar üzerinden yapılır.Enformasyon akışı içindeki bir bilgi pratik bir fayda sağlamıyorsa yanlıştır.Bilgi temelinde hakikat barındırmıyor fakat fayda sağlıyorsa …

Rasyonalizm Nedir?

Rasyonalizm nedir? Rasyonalizm ,olguların ve kavramların duygularla değil akıl ile kavranabileceğini savunan felsefi disiplindir.Tarihi ,Antik Yunan’a kadar uzanan rasyonalizmin öncüleri arasında Herakleitos ve Elealı Zenon yer alır.Bu filozoflar kaleme …

Bilim Felsefesi

Bilim Felsefesi Nedir? Bilim felsefesi, bilimi felsefenin yöntemi ile sorgulama işidir.Bilimin mantıksal yapısını niteliğini ve işleyişini inceler.Bilimin yöntemi deney ve gözlemdir, bu sebepten konularını inceleyebilmek için parçalamak zorundadır.Bundan dolayı …

Ahlak Felsefesi

Ahlak Felsefesi nedir? Ahlak felsefesi iyi ve doğru gibi kavramlar üzerinden evrensel ahlak kriterlerini belirleyen bir disiplindir.Din felsefesi metafizik ve idealizm gibi öğretiler bu felsefenin gelişmesinde önemli rol oynamıştır. …

Realizm Nedir?

Realizm nedir? Temsilcileri kimlerdir? Realizm felsefi gerçekçilik, ruhçu ve maddeci gerçekçilikten farklı olarak, çağdaş felsefi gerçekçilik; bizim gerçekçiliğimizin bazı yönlerini kavramsal şemaları, dil bilimsel uygulamaları, inançların ontolojik olarak bağımsız …

Nihilizm Nedir?

Nihilizm nedir?Temsilcileri kimlerdir? Latince’de “hiç” anlamına gelen “nihil” sözcüğünden türetilen Nihilizm , günümüzde bir çok spesifik alt dala ayrılmakla beraber en popüler tanımıyla her şeyin anlamdan ve değerden yoksun …