1. Murat Dönemi (1362-1389)

Osmanlı’da 1. Murat Dönemi:

1. Murat Dönemi

 >  Osmanlı Devleti’nde Sultan ünvanı ilk kez I. Murat tarafından kullanılmıştır.

 >  Orhan Bey’in ölümü üzerine yerine oğlu Murat Bey (1. Murat) geçti. Edirne fethedilerek başkent yapıldı.

 >  “Yeniçeri Ocağı” nın temeli atılmıştır.

 >  Tımar sistemi uygulanmaya başlandı.

 >  Topçu ocağı kuruldu.

 >  Rumeli Beylerbeyi kuruldu.

 >  İlk mali düzenleme yapıldı.

 >  Kosova Savaşı’nda büyük bir zafer kazanan 1. Murat savaş meydanını gezerken yaralı bir Sırplı tarafından şehit edilmiştir.

 >  I. Murat’tan sonra devletin başına oğlu I. Bayezid (Yıldırım Bayezid) geçmiştir. I. Murat’ın türbesi Kosova Devleti’nin sınırları içindedir.

BİRİNCİ KOSOVA SAVAŞI VE SONUÇLARI (1389)

 >  1.Kosova Savaşı, Osmanlıların Rumeli egemenliğinin gerçek bir sınavdan geçtiği önemli bir çarpışmadır.

 >  1.Kosova Savaşı’nın sonuçları şöyle sıralanabilir:

 >  Osmanlı Devleti bu zaferle, Balkanların en güçlü devleti olduğunu, buraya yerleştiğini kanıtladı.

 >  Sırp Krallığı Osmanlı Devleti’ne bağlandı.

Yorum Yap