Abdülhalim Memduh

Abdülhalim Memduh 19. yy yazar ve şairlerindendir. doğ. 1866, İstanbul – ölm. 1904, İngiltere.

Hukuk öğrenimi gördü. Murat Beyin çıkardığı Mizan gazetesinde yazdığı yazılar yüzünden Trablus’a sürüldü. 1900’de Avrupa’ya kaçtı.

Aruz ve hece ölçüleriyle yazdığı Abdülhak Hâmit etkisindeki şiirleri başarısız bulunmuştur. Onun en önemli yanı ilk edebiyat tarihimiz sayılan Tarih-i Edebiyat-i Osmaniye’yi yazmış olmasıdır. Sinan Paşa’dan yani XI. yy’dan Tanzimat Dönemi şair ve yazarlarına dek yaşamış olan edebiyatçıları incelemiştir.

ESERLERİ:

Tarih-i Edebiyat-1 Osmaniye (1888), Antologie des Poemes d’ Amour Tures (Türk Aşk Şiirleri Antolojisi, Edmond Fazy ile birlikte hazırlamıştır. Paris, 1905).

Yorum Yap