Abdurrahman Abdi Paşa

Abdurrahman Abdi Paşa 17. yy tarihçi ve şairlerindendir, doğ. ?. İstanbul – ölm. 1892, Sakız / Yunanistan

Küçük yaşta alınarak Enderun’da (Saray Okulunda) yetiştirildi. IV. Mehmed, kendi saltanatı zamanındaki olayları yazmakla görevlendirdi. Sır kâtipliği, nişancılık, sadaret kaymakamlığından sonra Basra Valiliği (1684) yaptı.

Abdurrahman Abdî Paşa ilk resmi vakanüvis olarak bilinir.

ESERLERİ:

Vakayiname (ya da Tarih-i Nişancı Abdurrahman Paşa, 1648 – 1682 yıllarını kapsar.), Tevfik Abdurrahman Paşa Kanunnâmesi (Devlet teşkilatıyla ilgili), Şerh-i Pend-i Aâr, Kaside-i Bürde (Çeviri).

Yorum Yap