Adile Sultan

Adile Sultan 19. yy Divan şairlerindendir. doğ. 1826, İstanbul – ölm. 1899, İstanbul.

Padişah II. Mahmut’un kızıdır. Dört yaşında annesini yitirdi. 1845’te evlendi. Önce kızı ardından da kocası ölünce inzivaya çekilip bir tarikata bağlandı. Adile Sultan, hem Divan Edebiyatı’nı hem de Tekke Edebiyatı’nı biliyordu. Kanunî’nin şiirlerini Divan-ı Mahibbi adıyla ilk kez Adile Sultan bastırdı. Fuzuli’ye nazireler yazmış, hece vezniyle ilâhîler söylemiştir.

Osmanlı Hanedanı içinde düzenlenmiş divanı olan tek kadın şairdir.

Yorum Yap