Agah Efendi

Agah Efendi 19. yy gazetecilerindendir. doğ. 1832, İstanbul – ölm. 1885, Atina.

Yusuf Agah Efendi, öğrenimini Tıbbiye Mektebinde yarıda bıraktı. Fransızca, İngilizce ve İtalyanca öğrendi. Babıâli Tercüme Odasına memur olarak girdi. Daha sonra Paris elçiliği kâtipliğine atandı (1852). Üç yıl sonra Rumeli Ordusu Başmütercimliğine geçti. Tekrar Tercüme Odasına döndü. Orada Şinasi ile tanıştı. Onunla birlikte 21 Ekim 1860’ta ilk özel gazetemiz olan Tercüman-i Ahval’i akardı.

1861’de Posta İdaresinin başına getirildi. Burada ilk posta pulunun bastırılıp kullanılmasını sağladı.

Genç Osmanlılar’ın meşrutiyet yönetimini kurmak için Avrupa’ya kaçmaya başladığı sırada resmi görevinden uzaklaştırıldı. 1866’da gazetesi kapatıldı. Fransa’ya gitmek zorunda kaldı. Dönüşünde İzmit Mutasarrıflığına atandı. Şura-yı Devlet üyesi iken II. Abdülhamit tarafından Bursa’ya sürüldü. Oradan da Ankara’ya sürüldü ve 7 yıl burada kaldıktan sonra bağışlandı. Midilli Mutasarrıflığının ardından Atina Büyükelçisi oldu. Orada öldü.

Yorum Yap