Ahmet Fakih

Ahmet Fakih 13. yy tasavvuf şairlerindendir. doğ. ? – ölm. 1221.

Mevlâna’nın babasından fıkıh dersleri aldı. Gaipten haber veren bir derviş olarak rivayet edilmiştir. Yaşamı üzerine fazla bilgi edinilememiştir.

Tek yapıtı, yüz beyitlik Çarhname’dir. Eski Anadolu Türkçesiyle yazılmış ilk şiirlerdir. Ayrıca Dinî – Tasavvufî Edebiyatın ilk örneklerindendir. Çarhname, Mecdut Mansuroğlu tarafından yayımlanmıştır.

Yorum Yap