Ahmet Oktay

Ahmet Oktay 20 – 21. yy şair ve yazarlarındandır. doğ. 21 Ocak 1933, Ankara. Ölüm tarihi ve yeri: 3 Mart 2016, İstanbul.

Lise öğrenimini yarım bırakarak 1951’de memuriyete başladı. 1961’de Yeni İstanbul gazetesinde gazeteciliğe başladı. Ankara Ekspres, Vatan gibi gazetelerde muhabir olarak çalıştıktan sonra 1965’de TRT Haber Merkezinde görev aldı. 1982’de buradan emekli oldu. Milliyet gazetesinde çalıştı. Daha sonra ayrılarak kendini tümüyle yazmaya verdi.

İlk şiiri 1948’de Gerçek dergisinde çıktı. Seçilmiş Hikâyeler, Pazar Postası, Yeditepe, Ataç, Dost, Papirüs, Yeni Dergi, Birikim, Yazko Edebiyat, Argos Gösteri dergilerinde şiir ve yazıları yayımlandı. “Önce toplumcu sanatı benimseyen bir şair olarak belirdi. Toplumcu sanat anlayışı ile İkinci Yeni akımı arasında bir köprü oluşturmaya çalıştı. Yapıtlarında bir sözcük zenginliğiyle destansı bir söyleyişe yönelmiştir.” Şiirlerinin yanında Türk şiiri üzerine yazdığı deneme ve incelemelerle de dikkati çekti.

ESERLERİ

ŞİİR: Gölgeleri kullanmak (1963), Her Yüz Bir Öykü Yazar (1965), Dr. Koligari’nin Dönüşü (1966), Sürgün (1979), Sürdürülen Bir Şarkının Tarihi (1981), Kara Bir Zamana Alınlık (1983), Yol Üstündeki Semender (1987), Ağıtlar ve Öğütler (1991).

ÖTEKİ KİTAPLARI: Kurt Dişi (oyun; oyn. 1974), Bir Arayış’ın Yazılan (inceleme / deneme, 1981), Yazın – İletişim – İdeoloji (ince. leme, 1982), Yazılanla Okunan (eleştiri, 1983), Toplumcu Gerçekçiliğin Kaynakları (araştırma, 1986), Kültür ve İdeoloji (inceleme deneme, 1987), Toplumsal Değişme ve Basın (araştırma, 1987), Karanfil ve Pranga (araştırma. (1990), Rafaello’nun Direnişi (denemeler, 1990), Gizli Çekmece (ani, 1991), Şair ve Kurtarıcı (denemeler. 1992), Kabul ve Red (denemeler. 1992), Sanat ve Siyaset (inceleme 1993), Türkiye’de Popüler Kültür (1993.) Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı 1923 – 1950 (1993).

Yorum Yap