Ahmet Paşa

Ahmet Paşa 15. yy Divan şairlerindendir. doğ. ?, Edirne – ölm. 1497, Bursa.

Genç yaşta Bursa’da müderris oldu. Sonra Edirne’de kadılık yaptı. Fatih tahta geçince Kazasker oldu. Fatih’in hocası ve dostuydu. Hazır cevap, bilgili ve zarif bir kişiliği vardı. Vezir oldu. Ancak bir olay üzerine vezirlik rütbesi geri alındı. İdam edilmek üzere Yedikule zindanında yatarken padişaha gönderdiği “Kerem” redifli kasidesi sayesinde ölümden kurtuldu. Bursa’ya sürüldü. II. Bayezit’in tahta çıkmasından sonra Bursa Sancak Beyliği’ne getirildi.

1. Paşa, Şair Bahi’ye gelene dek geçen dönemin şairler sultanı sayılmıştır. Din dışı, aşkı, hayatın zevklerini üstün bir söyleyiş güzelliğiyle anlatır. Tanzimat Dönemi’ne dek birçok şairi etkilemiştir.

2. Paşa’nın bir divanı vardır (Ali Nihat Tarlan tarafından bastırıldı, 1966). Divanında münacaat, na’t, kaside, gazel, kıta, tuyug, lugaz, tarih, hiciv ve murabbalar (şarkılar) vardır. Şiirinde çok iyi tanıdığı Iran şiirindeki gibi bir ahengi yakalamıştır. Sözcük seçiminde titiz, söyleyişinde yalın ve içtendir.

Şiirini Dr. Harun Tolasa, Ahmet Paşa’nın Şiir Dünyası (1973), adlı monografisinde değerlendirdi.

Yorum Yap