Ahmet Rasim

Ahmet Rasim  19 – 20. yy yazar ve gazetecilerindendir. doğ. 1864, İstanbul – ölm. 21 Eylül 1932, İstanbul.

Çocukluğu annesinin yanında, babasından ayrı geçti. Öğrenimine Aksaray (İstanbul) mahalle mektebinde başladı. Darüşafaka’da tamamladı (1883). Telgraf Nazırlığı (bakanlığı) fen kalemine memur oldu. On beş ay sonra buradan ayrılarak Ahmet Mithat’ın gazetesi olan Tercüman-ı Hakikat’te yazmaya başladı (1884). Sırasıyla Vakit, Zaman, Tasvir-i Efkâr, Yeni Gün, Cumhuriyet gazetelerinde yazdı. 1885’ten sonra çıkan bütün dergilerde yazıları yayımlandı. Muhabir olarak Suriye’de, Sofya’da ve Romanya’da bulundu. 1927’de milletvekili seçildi.

Rasim roman, öykü, anı, fıkra, söyleşi, inceleme ve araştırma alanında yüz kırka varan yapıt bıraktı. Asıl başarısı söyleşi, anı ve fıkra türündeki yapıtlarındadır. Bu yazılarında renkli, canlı bir anlatımla döneminin günlük yaşayışını yansıtmıştır. Bu nedenle onun yapıtları, Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın roman ve öyküleri gibi geçmişteki yaşayışın belirlenmesinde belge değeri taşır.

ESERLERİ

Yüz kırka yaklaşan kitaplarından bazıları:

ROMAN: Kitâbe-i Gam (Sevgiliye yazılmış mektuplar, 3 cilt, 1897 – 1899).

ÖYKÜ: İlk Sevgi (1890), Bir Sefilenin Evrâk-i Metrukesi (1891), Meyl-i Dil (1891), Atife (1892), Tecrübesiz Aşk (1894), Asker Oğlu (1897), Ömr-i Edebi (anı ve bazı çevirileriyle birlikte, 4 cilt, 1897 – 1900), Ülfet (1899, 2. bas. Hamamcı Ülfet, 1922).

ANI – FIKRA – SÖYLEŞİ – GEZİ: Gecelerim (1899, yalınlaştırılmış bas. 1958) Makalât ve Musahabât (1907), Şehir Mektupları (4 cilt, 1901 – 11.) Tarih ve Muharrir (1910), İki Hatırat, Üç Şahsiyet (1916, 1976), Romanya Mektuplan (1916), Cidd Ü Mizah (1918), Eskâl-i Zaman (1918, 1969), Fuhşi-i Atik (1922, 1958), Muharrir, Şair, Edip (1924), Gülüp Ağladıklarım (1926), Muharrir Bu Yaz (1926, 1969), Falaka (1927, 1954, 1978), Ramazan Sohbetleri (1967), Anılar, Söyleşiler (Der. Nuri Erten, 1983).

TARİH: Resimli ve Haritalı Osmanlı Tarihi (4 cilt, 1910 – 12, 1968), Isdipdattan Hakimiyet-i Milliyeye (2 cilt, 1924).

Ayrıca güftelerinin çoğu kendisine ait, kırkın üstünde Klâsik Türk Müziği şarkı bestesi vardır.

Yorum Yap