Ahmet Vefik Paşa

Ahmet Vefik Paşa Tanzimat Dönemi yazar ve çevirmenlerindendir. doğ. 1823, İstanbul – ölm. 2 Nisan 1891, İstanbul.

İlk öğreniminden sonra Mühendislik Okuluna başladı. Babasının Paris elçiliğine atanması üzerine (1834) orada Saint Lauis Lisesine devam etti. İstanbul’a dönünce, Tercüme Odasına girdi. 1840’ta elçilik kâtibi göreviyle Londra’ya gönderildi. Daha sonra; Baştercüman (1847), Encüman-i Daniş Üyesi (1851), Tahran Elçisi (1851), Adliye Nazırı (1857), Paris Elçisi (1860), Evkaf Naziri (bakanı, 1861), üniversitede tarih öğretmeni, Anadolu Sağ Kol Müfettişi (1862), Rüsumet Emini (1871), Sadaret Müsteşarı (1872) Maarif Nazırı (Milli Eğitim Bakanı, 1872), Meclis-i Mebusan Başkanı (1877), Edirne Valisi (1878), Ayân Meclis Üyesi (1878), Dahiliye Nazır’ı (1878), Bursa Valisi (1879) oldu.

Boş kaldıkça kendini edebiyat çalışmalarına veren Ahmet Vefik Paşa Tanzimat Dönemi’nin milliyetçilik akımının ilk temsilcilerindendir. Avrupa’da gelişen Türkoloji hareketinin, dil, tarih ve folklor çalışmalarıyla yurt içinde öncüsü oldu. Fransız oyun yazarı Molie’re’in komedilerinden yaptığı çeviri ve uyarlamalarla tiyatromuzun gelişmesinde büyük katkılarda bulundu. Bursa’da vali olarak bulunurken bugün orada kendi adını taşıyan tiyatroyu açtı.

ESERLERİ

ÇEŞİTLİ DÜZ YAZILARI: Mühtehabât-ı Durub-1 Emsal (Atasözleri, 1846), Hikmet-i Tarih (Tasvir-i Efkâr’da tefrika, 1863), Şecerei Türki (Ebülgazi Bahadır Han’dan aktarma, tefrika edildi 1864), Fezleke-i Tarihi Osmanî (ders kitabı, 1869), Lehçe-i Osmani (1876, 1889), Aslan Avcıları yahut Hak Yerini Bulur (oyun, 1887), İnfial-i Aşk (le Depit Amoureux), Don Civani (Don Juan), Dudu Kuşları (les Precieuses Ridiculeş.)

Hermani (Voltaire’den, 1874), Hikâye-i Hikemiyye-i Mikranega (Voltaire’den, 1871), Telemak Tercümesi (Fenelon’dan, 1880), Cil Blas (le Sage’in Gil Blas’ı, 1885).

ÇEVİRİ: Manzum Çeviriler: Adamcıl (Le Misanthrope), Tartüf (tartuffe), Kadınlar Mektebi (L’Ecole des Femmes), Kocalar Mektebi (l’Ecole des Maris), Savruk (l’Etourdi), Okumuş Kadınlar (Les Femmes Savantes.)

UYARLAMA: Zor Nikah (Mariage Force 1869), Zoraki Tabib (le Medecin Malgre Lui 1869), Delebazlık (les Faurberies de Suapin), Tabib-i Aşk (L’Amour Medecin), Meraki (le Mahade imaginaire).

Yorum Yap