Akif Paşa

Akif Paşa 19. yy şair ve yazarlarımızdandır. doğ. 1787, Yozgat – ölm. 1845, İskenderiye.

Divan-i Hümayun’da kâtiplikle başlayan çalışma yaşamı padişahın gözüne girmesiyle Hariciye Nazırlığına (Dış İşleri Bakanlığına) dek uzanmıştır. Daha sonra bir olay üzerine bu görevinden azledilmiştir (1836). Tekrar üst görevlere getirildiyse de sık sık işten el çektirilmiştir. Bolu’ya sürüldü. Padişahın bağışlamasından sonra İstanbul’da oturmasına izin çıktı. Hac için gittiği Hicaz’dan dönerken İskenderiye’de öldü.

Edebiyatı bir uğraş olarak benimsemedi. Tanzimat Edebiyatı’nın hazırlık dönemine yetişmiştir. Bu dönemde Tabsıra adlı yapıtı anı türünde ilk örnek yapıt sayılmaktadır.

ESERLERİ

Müneet-i Elhac Âkif Efendi ve Divançe (İstanbul 1843), Şeyh Müştakla Mektup ve Tabsira.

Yorum Yap