Anlatım Özellikleri

Anlatım özellikleri paragraf sorularının çözümünde oldukça etkili bir yer kaplar. Bu özellikler şöyledir:

Özlülük

Bir duygunun, bir düşüncenin en kestirme yoldan ifade edilmesine özlülük denir. En az sözcükle en fazla gerçeği yoklayan anlatımlar gereksiz sözcüklerden arındırılmış biçimler “özlülük” özelliğine sahiptir denebilir.

Özgünlük

Duygu, düşünce ya da gerçeğin anlatımının anlatana nitelikler taşımasına özgünlük denir. Bu tür yazılarda sanatcı bütünüyle kendi yetenekleri, zevkleri ve beğenileri doğrultusunda başkalarının yapıtlarından farklı yapıtlar ortaya koyar.

Yalınlık

Duygunun, düşüncenin ya da gerçeğin süssüz, gösterişsiz biçimde anlatılmasına yalınlık denir. Bilimsel ve öğretici yazılarda yalınlığa önem verilirken sanat kaygısı taşıyan yazılarda bu unsur geri planda kalır. 

Doğallık

Duygunun, düşüncenin ya da gerçeğin anlatıcının içinden geldiği gibi ve gerçek hayatta olduğu gibi ifade edilmesidir. Doğallıkta yazarın duyguları, düşünceleri ve gerçek hayatla yazdıkları arasında bir çelişki yoktur.

Akıcılık

Duygunun, düşüncenin ya da gerçeğin anlatımında paragrafı oluşturan cümlelerin söyleniş ve okunuşundaki rahatlık ve kolaylığa akıcılık denir. Akıcılık hem sözcüklerin ses özelliği hem de cümle kuruluşu ile ilgidir.

Yorum Yap