Aristoteles Kimdir?

Aristoteles

Aristoteles
Milattan önce 322 ve 384 yılları arasında yaşamış ünlü filozoflardan biridir. Metafizik, matematik ve fizik alanlarında günümüze kadar katkıda bulunmuş ve bu alanların gelişmesini sağlamıştır. Aristoteles başlarda tıp hekimi babasından dolayı bu alana ilgi duysa da Atina’ya gittiğinde Platon’un öğrencisi olma fırsatını yakalamıştır. Ayrıca Platon tarafından takdir edilmiş ve çalışmaları günümüze kadar ışık tutmuştur.

Makedonya doğumlu olan ünlü düşünür 18 yaşındayken Atina’ya giderek Platon’un öğrencisi olmuştur. Bilimi analitik düşünce ile ele almıştır. Felsefe ve mantık alanında bir çok yazı yazarak geride bir sürü eser bırakmıştır. Atina’da felsefe ve politika dersleri almıştır. Hocası Platon’un ölümü onun için bir milat olmuştur. Onun kurduğu okulda görev yapmaya başlamıştır. Eflatun’dan da etkilenen Aristoteles’in kendine özgü görüşleri de mevcuttu. Uzun süre ders vererek yaşamını geçirdi. Genellikle yürüyerek ders anlatırdı bundan dolayı felsefe okulu Lykeion , Peripatos Okulu (Yunanca dönüp dolaşmak anlamına gelen Peripatetikos kelimesinden gelmektedir.) adını almıştır.

Yürüyerek ders anlatan

Eserlerindei genellikle diyaloglardan ,karşılıklı konuşmalardan oluşan tarzı benimsemiştir. Aristo gerçeklerin peşinden gitmiş bu yolda devam ederken varlığın sadece elimizle tutup görümüzle gördüğümüz kadar olduğunu iddia etmiştir. Dünya yaşamının sonsuz olduğunu düşünen Aristo’nun bu görüşü günümüz bilim adamları tarafından yersiz bir ispat olduğu görüşü savunmuşlardır.

Mantık konusunda hocası sayılan Eflatun’un izinden gitmiştir. Aristo mantığı nesnelerde aramıştır. Eflatun ise mantığın idealarda saklı olduğuna inanmıştır. Aristo’nun mantık çalışmaları sonucunda Formal Mantık kavramı ortaya çıkmıştır. İyi bir insan olmak için ahlakı yeterli görmüştür. İnsanın bilgisinin olduğu abartısız her alanda sistematiğin ve bilimsel incelemenin öncüsü olan Aristo , yaşadığı dönemde “Her şeyi bilen adam” ve daha sonra da “Filozof” olarak bilinmekteydi. Filozof adını kendisine bir kişiden -Tanrı’dan- başkasını gerek görmeyen Aquinas vermiştir. Ortaçağ Avrupası’nda Dante’nin Cehennemi’nde kendisinden “Üstat” olarak bahsedilmektedir. Kendisi, geleneksel olarak sırasıyla Sokrates ve Platon ile birlikte en iyi Yunan filozoflar üçlüsü içinde gösterilmektedir.

Aristo

MÖ. 343 yılında Aristoteles, Makedonya kralı II. Philip tarafından , daha sonradan kuşkusuz “Büyük İskender” olarak bilinecek oğlu İskender’in akıl hocası olması için çağırıldı. İskender’in tahta çıkması ve meşhur fetihlerine başlamasına kadar geçen yedi sene süresince buna devam etti. Bu iki adam, mektuplarla iletişimini sürdürdü ve hükümdarın sonrasındaki becerikliliği ve tüm kariyeri boyunca zorlu siyasi sorunlar karşısındaki diplomatik başarısı üzerinde Aristoteles’in etkisi görülebilmektedir. İskender’in sanat ve kültür zevki kadar, seferlerinde yanında kitap taşıması ve geniş bir okuma yelpazesine sahip olması da Aristo’nun etkisine bağlanmaktadır.

Aristoteles 1

Aristo , Platon’un formlar teorisini hiçbir zaman kabul etmediği gibi , en baştan beri tek ve asıl sebep (Tanrı) olandan hareketle görülenlerin dünyası için başka bir evrenin açıklama olarak gösterilebileceğine de inanmamıştır. Platon, gerçek bilgiye dair kavramların deneylerle elde edilemeyeceğini iddia ederken, Aristoteles, bu öğretilerin var olduğunu ve kendi okulundaki (Lykeion) öğrencilerine öğretilebildiğini savunmuştur.

Eserleri

Retorik , Poetika , Politika , İskender’e Retorik, Erdemler ve Erdemsizlikler , Yüklemler , Yorum Üzerine , Birinci Çözümlemeler , İkinci Çözümlemeler , Yerlemler , Sofistiklerin Çoğalması Sonu Çürükler, Kosmos Üzerine, Fizik , Gökyüzü Üzerine , Gök Cisimleri Üzerine , Can Üzerine , Kısa Doğa Yazıları , Duyular Üzerine, Anı ve Anımsama Üzerine , Uyku ve Uyanma Üzerine , Rüyalar Üzerine, Nefes Üzerine vs.

 

Yorum Yap