Asaf Halet Çelebi

Asaf Halet Çelebi Cumhuriyet Dönemi şairlerindendir. doğ. 29 Aralık 1907, İstanbul – 15 Ekim 1958, İstanbul.

Galatasaray Lisesini bitirdi İ. Mimar Sinan Üniversitesine üç ay devam ettikten sonra Adalet Meslek Okulunu bitirdi. Bazı memuriyetlerden sonra İÜ Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde kütüphane memuru olarak çalıştı.

H. Çelebi 18 yaşına kadar gazel ve rubai yazdı. 1937’den sonra serbest nazımlı şiirlerle kendini buldu. Masalımsı deyişlerle bezeli, sezgiye ağırlık veren şiirleri mistik bir dünya görüşüne dayanır. Şiiri “Somut araçlarla soyut bir alem yaratmak.” diye tanımlanır.

ESERLERİ

ŞİİR: He (1942), Lâmelif (1945), Om Mani Padme Hum (1953).

ÖTEKİ KİTAPLARI: Mevlâna’nın Rubaileri (1939, Fransızcası: 1950), Molla Cami (1940), Eşrefoğlu Divanı (1944), Ömer Hayyam (inceleme ve rubai çevirileri, 1945), Naimâ (monografi, 1953), Divan Şiirinde İstanbul (antoloji, 1953), Mevlânâ ve Mevlevílik (1957), Ayrıca Budha üzerine bir incelemesi, İran edebiyatından rubai çevirileri ve evren üzerine düşünceleri ele alan Harikulade Masal adlı bir eseri vardır.

Yorum Yap