Büyük Selçuklu Devletine Bağlı Atabeylikler

Selçuklularda hükümdar ailesine bağlı olan “melikler” devlet yönetiminde tecrübe kazanmaları için eyaletlere vali olarak gönderilirdi. Yanlarında onlara eyalet yönetiminde rehberlik eden tecrübeli devlet adamları bulunurdu. Bu görevlilere “Atabey” denirdi.

Selçukluların merkezi otoritesinin zayıflaması üzerine bazı atabeylikler bağımsızlıklarını ilan ettiler.

 >  Salgurlular (Fars Atabeyliği) (1148 – 1286)

Merkezi Şiraz’dır. İlhanlılar son verdi.

 >  İldenizliler (Azerbaycan Atabeyliği) (1146 –1225)

Merkezi Tebriz’dir. Harzemşahlar son verdi.

 >  Beğteginoğulları (Erbil Atabeyliği) (1144 -1232)

Merkezi Erbil’dir. Varisi olmadığı için, vasiyet gereği Abbasi Halifeliğine katıldı.

 >  Böriler (Şam Atabeyliği) (1128 – 1154)

Merkezi Dimaşk (Şam)’tır. Zengiler son verdi.

 >  Zengiler (Musul Atabeyliği) (1127 – 1259)

Merkezi Musul’dur. İlhanlılar son verdi.

Yorum Yap