Çelebi Mehmet (1. Mehmet) Dönemi (1413-1421)

Osmanlı’da Çelebi Mehmet (1. Mehmet) Dönemi:

Çelebi Mehmet Dönemi

Şehzadeler arasındaki taht mücadelelerinden galip çıkan I. Mehmet 1413’te tahta çıktı. Çelebi Mehmet Döneminde;

Ankara Savaşı’ndan sonra dağılan Anadolu Türk Birliğini kurma çalışmalarına yeniden başladı. Saruhanoğulları beyliğini Osmanlı topraklarına kattı. Aydınoğulları’ndan İzmir ve çevresini aldı.

Venediklilere karşı ilk deniz savaşı 1416’da yapıldı. Bu savaşta Osmanlı donanması Venediklilere karşı başarı kazanamadı.

Bu dönemde en önemli gelişmeler arasında yer alan 1419’da başlayan Şeyh Bedrettin İsyanı 1420’de Şeyh Bedrettin’in yakalanarak idam edilmesi sonucunda bastırıldı.

Çelebi Mehmet kardeşi Şehzade Mustafa’nın tahta geçmek için çıkardığı isyanı bastırdı. Şehzade Mustafa, Bizans’a sığındı.

Devleti dağılmaktan kurtardığı ve yeniden toparladığı için Çelebi Mehmet’e Osmanlı Devleti’nin ikinci kurucusu ünvanı verilmiştir.

Yorum Yap