Cenap Şahabettin

Cenap Şahabettin Servet-i Fünun şair ve yazarlarındandır. doğ. 1870, Manastır – ölm. 13 Şubat 1934, İstanbul. 1889’da Askeri Tıbbiyeyi bitirdi. Dört yıl Paris’te ihtisas yaptı. Dönüşünde çeşitli yerlerde karantina doktoru olarak çalıştı. Birinci Dünya Savaşı başladığında emekli oldu. İÜ’de Fransızca ve Türk Edebiyatı Tarihi okuttu. Kurtuluş Savaşı sırasında Kuva-yi Milliye karşıtı tutum takındığı için üniversiteden ayrılmak zorunda kaldı (1922).

Cenap Şahabettin Fransız sembolizminin etkisindeki şiirleriyle Servet-i Fünun topluluğunun güçlü şairleri arasında yer aldı. Servet-i Fünun dergisi kapatıldıktan sonra nesre yöneldi. Yabancı sözcüklere düşkün ve süslü yazılar yazdı.

ESERLERİ

ŞİİR: Tamat (ilk şiirleri), Cenap Şehabettin, Hayatı ve Eserleri (Haz. S. N. Ergun. 1934), Cenab Şahabettin’in Bütün Şiirleri (Haz. M. Kaplan, İ. Enginün, B. Emil. N. Birinci ve A. Uçman, 1984).

OYUN: Yalan (1911), Körebe (1914), Merdut Aile, Küçük Beyler, Derse Devam Edelim.

ÖTEKİ KİTAPLARI: Hac Yolunda (gezi, 1909) Avrupa Mektuplan (gezi, 1909), Avrupa Mektupları (gezi, 1919), Evrak-1 Eyyam (1915), Nesr-i Harb ve Nesr-i Sulh, Tiryaki Sözleri (özdeyişler, 1918), Kadı Burhaneddin (monografi, 1922), Shakespeare (monografi, 1934), İstanbul’da Bir Ramazan (1994).

Yorum Yap