Cengiz Han

Cengiz Hanın Hayatı

Cengiz Han 1155 yılında Timuçin adıyla Moğolistan’da dünyaya geldi. Timuçin doğduğunda yanlarındaki şaman Timuçin’ in ileride dünyaya hükmedecek bir lider haline geleceği kehanetinde bulundu. Bunu duyan babası oğlu Timuçin’i diğer oğullarından daha üstün gördü ve onu hep yanında tuttu. Timuçin 9 yaşına geldiğinde babası onun evlenmesini istemişti. Moğollarda bir gelenek olarak 9 yaşındaki biri evlenebilirdi. Bunun üzerine Timuçin ve babası Yesugey başka bir obaya giderek evlilik anlaşması yaptılar. Bu anlaşmaya göre Timuçin 1 yıl boyunca evleneceği kızın babasına hizmet edecek 1 yıl sonrada kız ile evlenecekti. Bu anlaşma yapıldıktan sonra Timuçin’in babası Yesügey obalarına geri dönüyordu fakat yolda Tatarlar tarafından saldırıya uğradı ve zehirlendi. Yatağa düştüğünde oğlu Timuçin’in hemen geri dönmesini istedi. Timuçin yola çıktı fakat geldiğinde babası vefat etmişti.

Timuçin böylelikle babasının obasına döndü fakat obadakiler Timuçin’i ve ailesini kabul etmedi. Çünkü Timuçin’in babası o obanın şefiydi fakat kabiledeki insanlar Timuçin’in liderliğini kabul etmedi. Böylelikle Timuçin ve ailesi sürgün edildi. Birkaç yıl boyunca açlık ve sefalet içinde yaşadılar. Timuçin o kadar aç kalmıştı ki avladıkları bir avı paylaşmak istemeyen üvey kardeşini öldürmüştü. Bu zor günlerden sonra Timuçin büyüdü ve adım adım zaferler kazanmaya başladı. Öncelikle eşini kaçıranlardan babasının eski dostu sayesinde intikam aldı daha sonra ise bir kabilenin liderliğini eline aldı. Bu andan sonra kendisine düşman Moğol kabile liderlerini öldürdü. Bunlardan en önemlisi ise Timuçin’in eski yakın arkadaşı olan Camuka’idi. Timuçin, Camukayı da öldürdükten sonra bütün kabilelerin liderliğini eline aldı ve  bu büyük topluluğa Moğol ulusu dedi. Bu yaptıklarından sonra topladığı kurultay ona Cengiz Han adını verdi.

Cengiz Han 1206 yılında devletini kurduktan sonra Çin üzerine yürümeye karar verdi. Böylelikle Cengiz Han, Çin’in önemli bir kısmını fetih etti. Bu fetihlerinde ustaca taktikler kullanan Cengiz han, Çin’in bütün teknolojisini ve gücünü ele geçirdi. Bunları yaparken kullandığı taktikler saldıracağı yerlere yiyecek girmesini engellemek ve esirleri dahi asker olarak kullanmaktı. Doğu’da ki seferlerini halleden Cengiz Han batıya yönelme kararı aldı ve böylelikle Pakistan, Afganistan, İran derken Anadolu’ya kadar ulaştı. Ayrıca Cengiz han Rusya’dan, Ukrayna’dan ve hatta Belarusa kadar uzanan bölgeden dahi toprak fetih etmeyi başarmıştı. Böylelikle o zamanın bilinen dünyasının yarısını fetih eden Cengiz Han, dünyanın en büyük İmparatorluğunu kurmayı başarmıştı. Cengiz Han 60 yaşına geldiğinde ise Çin topraklarında vefat etmişti. Ölüm nedeni tam bilinmese de birçok rivayet vardır. Bunlar Cengiz Hanın oklanamadan, salgın bir hastalıktan yadaat’tan düşerek ölmesi gibi rivayetlerdir. Cengiz Han öldükten sonra oğulları Moğol İmparatorluğu’nun topraklarını kendi aralarında pay etmişti. Böylelikle Moğollar uzun yıllar daha dünya hakimiyetinde bulunmuşlardı.

Yorum Yap