Cümlede Anlam

Cümle, duyguları, düşünceleri veya eylemleri bir yargıya bağlayarak anlatan kelimeler topluluğudur. Cümlede anlam, anlatım ve yargı birliği vardır. Sınavlarda genellikle bu üç birliğin bulunması, yorumlanması ve açıklanmasına; cümlelerdeki boşlukların tamamlanmasına ilişkin sorular sorulmaktadır. Bu tip sorularda, örnek olarak verilen cümlelerin doğru okunması, cümlede bulunan kelimelerin anlamlarının doğru tespit edilmesi ve ne istenildiğinin iyi anlaşılması gerekmektedir.

Cümle Tamamlama

Bu tür sorularda, bir bölümü eksik olan cümleyi / cümleleri uygun biçimde tamamlayacak veya boş bırakılan yerlere getirilemeyecek kelime ya da kelime öbeklerinin bulunması istenir. Bir kısmı eksik olan bir cümleyi tamamlayabilmek için o cümlenin bütününde anlatılmak istenen yargıyı anlamak gerekir.

Diğer Cümlede Anlam Konuları

> Anlamına Göre Cümleler

> Cümlede Anlam İlişkileri

> Cümleye Kattığı Anlamlar Bakımından İlgeçler ve Bağlaçlar

Yorum Yap