Cümleye Kattığı Anlamlar Bakımından İlgeçler ve Bağlaçlar

Cümleye kattığı anlamlar bakımından ilgeçler ve bağlaçlar 3’e ayrılır bunlar; anlamı pekiştiren, koşula bağlayan, açıklayan özelliklerdir. Sınıflamasını ise şöyle yapabiliriz:

Cümleler arasındaki anlamı pekiştiren, güçlendiren, devam ettiren sözcükler

ZATEN, HATTA, ÜSTELİK, VE, DE (DA), Kİ, GERÇEKTEN…

ÖRNEK
Sinemaya gitmekten vazgeçti; zaten benim de canım istemiyordu.

Yüksek tansiyon, pek çok sağlık sorununa yol açabilir, hatta ölümle sonuçlanabilir.

Kendisinin haksız olduğunu bile bile arkadaşına bağırdı, üstelik küfretti.

Kimi arkadaşlarım dağcılığa çok meraklıdır ve fırsat buldukça kamplara katılır.

Öyle içten baktı ki bir anda kanım ısındı ona.

Bizimle ilgilenmesinin amacı iyi yerlere gelmemizi sağlamaktı; gerçekten de hepimiz mesleğinde başarılı insanlar olduk.

Cümleler arasındaki anlamı bir koşula bağlayan, zayıflatan, kesintiye uğratan veya tersine çeviren sözcükler

AMA, FAKAT, YALNIZ, ANCAK, OYSA, NE VAR Kİ, HALBUKİ, AKSİNE ….

ÖRNEK
Akşam çayı zamanında uğradım ona; ama evde yoktu.

Başarılması zor işlerle uğraşmayı sever; fakat bunları tamamlamak için kararlı davranmaz.

Kampın bulunduğu yerde hava biraz serin; yalnız, nem var.

Bu kitap, birçok yazarın yapıtından örnekler içeriyor; ancak örnekler, yazarların en belirgin özelliklerini ortaya koyacak şekilde seçilmemiş.

Bana bir kez bile bakmadı; oysa beni görünce sevineceğini sanmıştım.

Duyduklarım karşısında birden heyecanlandım ve sevindim; ne var ki bunlar doğru değilmiş.

Raporu bu sabah masama bırakmamışsın, halbuki iki gün önce söylemiştim.

Benim bu masum öğüdüm, aksine onu sinirlendirdi.

Cümleler arasındaki anlamı örnekleyen, açıklayan sözcükler

ÖRNEĞİN, İŞTE, YANİ, NİTEKİM ….

ÖRNEK
Her bölgenin kendine özgü bir temel besin maddesi vardır. Örneğin Karadeniz’de fındık yetiştirilir.

Bergamalı kızlar, dokudukları halılara duygularını işlemiş. İşte, bu halıdaki kırmızı, tepeden tırnağa tutuşan bir yüreği yansıtıyor.

Sıcakların bunaltıcı olduğu günlerde burası serin. Yani bir cennet.

Bir şey olanaksız ise “Mümkün değil.” diyebilirim. Nitekim ona da öyle dedim.

 

Yorum Yap