Dil Dışı Göstergeler

Dil Dışı Göstergeler iletişimin sağlanmasında iletinin ne kadar önemli olduğuna değinmiştik. İleti, çeşitli şekillerde meydana getirilen kodların oluşturulmasını sağlayan göstergelere bağlıdır. Kendi dışında herhangi bir nesneyi gösteren veya onun yerini alabilen olgulara gösterge denir.

Gösterge iki şekilde yapılabilir: Gösteren ve gösterilenle

Gösteren, herhangi bir göstergenin ses veya yazı karşılığıdır.

Gösterilen, bir dil göstergesinin yaşam deneyimlerimiz ve zekamız aracığıyla içeriğinin ne olduğunun açıklanmasıdır.

Dil dışı göstergeler nelerdir?

Belirti

Herhangi bir amacı olmayan, istem dışı gelişen ancak yorumlanarak bir sonuca varılabilen doğal göstergelere denir. Vapurda oturan birinin durmadan hapşırması bize onun hasta olduğunu düşündürür. Gök gürültüsü duyduğumuzda yağmurun yağacağını düşünürüz. Bunlar birer belirtidir ve biz bu belirtileri yorumlayarak onlardan anlamlar çıkarma yoluna gideriz.

Gösteren:                                                       Gösterilen:

Gök gürültüsü                                                      Yağmur                                               

Sokaktan gelen gürültü, patırtı                        Kavga

Duman kokusu                                                    Yangın

Belirtke

Bilgi verme amacıyla kullanılan göstergelerdir. Bu göstergelerin toplumun tamamı tarafından bilinmesine dikkat edilir.

Dil Dışı Göstergeler

Yukarıda gösterilen belirtkelerin anlamlar altına yazılı olmadığı halde toplumun tüm bireyleri tarafından ne oldukları bilinmektedir. Bu işaretlerin seçilmesi tama men rastlantısal bir uzlaşmaya dayanır. Bu işaretlerin yerine başka şeyler de seçilebilirdi. Örneğin kırmızı ışıkta durmak yerine mavi ışıkta veya bugün uyduğumuz şeklin tam tersi yeşilde de durulabilirdi.

MORS KODLARI

Dil Dışı Göstergeler

Mors alfabesindeki harfleri ya da rakamları gösteren göstergeler de bir belirtkedir.

Görsel Gösterge (ikon)

Görsel gösterge, dilin kullanılmadan herhangi bir ileti hakkında bilgi aktaran araçlardır. Örneğin bir kişinin fotoğrafı veya portresi o kişinin gerçekliğini zihnimizde uyandırmaktadır.! Resimler, portreler, şemalar birer “ikon”dur.

Simge

Simge, gizli bir uzlaşma sonucu, herkes için geçerliği olan soyut bir kavram ya da olguyu canlandıran; onu karşılayan göstergedir. Simge ile ikon birbirine çok benzemektedir. Simge ile ikon arasındaki farkı bir örnekle açıklayacak olursak. Bir kağıda çizilen terazi resmi ikon olabileceği gibi “adalet”e göndermede bulunuyorsa o artık bir ikon değil bir simgedir. Güvercinin “barış”a; kalbin, kan dolaşımını sağlayan organ olması dışında “aşk”a göndermede bulunması da simgedir.

Yorum Yap