Direktör Ali Bey

Direktör Ali Bey Tanzimat Dönemi tiyatro yazarlarındandır. doğ. 1844, İstanbul – 1899, İstanbul.

Babıâli Tercüme Odasında memur olarak çalışmaya başladı. Bazı görevlerden sonra Duyun-u Umumiye müfettişliğiyle doğu illerini ve Irak’ı dolaştı. Trabzon Valiliğinden sonra Duyun-u Umumiye direktörlüğüne atandı.

1869 yılında yayımlanmaya başlayan ilk mizah gazetemiz Diyojen’de mizah yazıları yazdı. Yazdığı (“Bir Zat” imzasıyla) ve çevirdiği birçok oyun Gedikpaşa Tiyatrosunda oynandı.

ESERLERİ

OYUNLARI: Tosun Ağa (Moliere’den uyarlama, 1870), Kokona Yatıyor yahut Madam Uykuda (1870), Mis, Firi İsti, Kal (1871), Ayyar Hamza (Moliere’den uyarlama (1873), Gavo Mimar ve Şürekası (1875), Letâfet (1899).

ÖTEKİ KİTAPLARI: Lehçetü’l – Hakayık (1896, 1974’te Şemsettin Kutlu tarafından basıma hazırlanmış mizahi sözlük).

Yorum Yap