Ek Fiil (Ek Eylem)

Ek fiil (Ek eylem) birleşik zamanlı fiil çekimine yardımcı olur. Hikaye birleşik zaman, Rivayet birleşik zaman, Koşul birleşik zaman, Kesinlik ya da olasılık olarak 4’e ayrılır, bunlar şu şekildedir.

Hikaye birleşik zaman

a) -di (idi): Hikaye birleşik zaman yapar.

ÖRNEK
yapıyordu, gelecekti, bilmişti, severdi

Rivayet birleşik zaman

b) -mış, -miş (imiş): Rivayet birleşik zaman yapar.

ÖRNEK
yapıyormuş, gelecekmiş, severmiş

Soruların hepsini bilmişmiş. (alay)

Olaydan haberi olmamışmış. (şüphe)

Koşul birleşik zaman

c) -se, sa (ise): Koşul birleşik zaman oluşturur. Koşul anlamlı cümleler kurar.

ÖRNEK
yapıyorsa, gelecekse, severse, bilmişse

Günü gününe çalışıyorsa başarılı olur.

Kesinlik ya da olasılık

d) -dur, -dir: Kesinlik ya da olasılık anlamı verir.

ÖRNEK
Sınavınız sona ermiştir. (Kesinlik)

Bugünlerde başka islerle uğraşıyordur. (olasılık)

Yorum Yap