Enis Behiç Koryürek

Enis Behiç Koryürek 20. yy şairlerindendir. doğ. 11. Mart 1891, İstanbul – ölm. 18. Ekim 1949, Ankara.

1913’te Siyasal Bilgiler Okulunu bitirip Dışişleri Bakanlığında görev aldı. Bükreş ve Budapeşte’deki konsolosluk görevlerinden sonra yurda dönünce çeşitli bakanlıklarda çalıştı.

İlk şiiri 1912’de Sehbat dergisinde yayımlandı. Balkan Savaşı yıllarında Ziya Gökalp’ın etkisiyle heceyi benimseyerek Milli Edebiyat akımına bağlandı. Şiirlerinde yiğitlik, ulus, yurt sevgisini ve din konularını işlemiştir.

ESERLERİ

ŞİİR: Miras (1927), Vârîdat-1 Süleyman (1949), Enis Behiç Koryürek’ten Miras ve Güneşin Ölümü (Dr. Tevetoğlu’nun bir incelemesiyle 1951’de ve 1971’de basıldı.)

Yorum Yap