Hüseyin Nihal Atsız

Hüseyin Nihal Atsız Cumhuriyet Dönemi yazar ve şairlerdendir. doğ. 1905, İstanbul – ölm. 11 Aralık 1975 İstanbul.

1930’da İÜ Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi. Önce aynı fakültede asistan oldu. Fakülteden ayrılınca çeşitli illerde öğretmenlik yaptı. Orkun dergisinde çıkan siyasi yazıları yüzünden öğretmenlikten atıldı. Öykücü Sabahattin Ali’ye hakaret davasından dört ay ceza aldı. Türkçülük davasından ceza verildi. Aklandı, Süleymaniye Kütüphanesinde memurluk yaptı (1949). Haydarpaşa Lisesinde öğretmenliğe başladı. 1952’de verdiği bir konferans yüzünden öğretmenlikten alınarak eski kütüphane görevine verildi. 1969’da buradan emekli oldu. Ötüken dergisinde çıkan yazıları nedeniyle 15 ay hüküm giydi. 1974’te Cumhurbaşkanı tarafından affedildi.

Türkçülük ve Turancılık düşüncelerini yaymak için 1931’de Atsız, 1933’te Orhun, 1964’te Ötüken dergilerini çıkardı. Yazdığı yazılarda Türklerin ortaya çıktıklarından beri tarihi gelişiminde İslamiyeti kabullenmelerini öne almadan Türkçülük üzerinde durdu. Edebiyata da bu açıdan baktı. Şiirlerini ve düz yazılarını bu açıdan kaleme aldı.

ESERLERİ

İNCELEME: On Altınci Asır Şairlerinden Edirneli Nazmi (1934). Türk Edebiyat Tarihi (1940), Evliya Çelebi Seyahatnamesinden Seçmeler I-II (1971-72), Türk Tarihi Üzerine Toplamalar (1935), Dokuz Boy Türkleri ve Osmanlı Sultanları Tarihi (Şükrullah-i Rami’nin Behçetü’t-Tevarih adlı eserinin çevirisi, 1939), 900. Yıldönümü (1940), Müneccimbaşı Şeyh Ahmed Dede Efendi (1940), Osmanlı Tarihleri I (Ahmedî / Dâstân ve Tevārih-i Al-i Osman, Aşık Paşaoğlu Ahmed Aşıkî / Tevarih-i Al-i Osman, Şükrullah / Behçetü’t-Tevarih, (1949), Osmanlı Tarihine Ait Takvimler I (1961), Osmanlı / Tevarih-i Cedid-i Mir’at-ı Cihan (1961), Türk Tarihinde Meseleler (1966), Aşıkpaşaoğlu Tarihi (1970), Oruç Bey Tarihi (1973), Hicri 858 Yılına Ait Takvim (1975), İstanbul Kütüphanelerinde Tanınmış Osmanlı Tarihleri (1957), Kemalpaşaoğlu’nun Eserleri (1966), İstanbul Kütüphanelerine göre Ebussuud Bibliyografyası (1967), ali Bibliyografyası (1968).

ŞİİR: Yolların Sonu (1946).

GEZİ: Çanakkale’ye Yürüyüş (1933).

ROMAN: Dalkavuklar Gecesi (Hititler döneminde geçen bir konu ile Atatürk döneminin hicvi, (1941.), Bozkurtların Ölümü (1946), Bozkurtlar Diriliyor (1949), Deli Kurt (1958), Ruh Adam (otobiyografik 1972).

MAKALE – ELEŞTİRİ: Şart Bayına Cevap (1933), Komünist Dankişot’u Proleter-Burjuva Nazım Hikmetof Yoldaş’a (1935), İçimizdeki Şeytanlar (1940), Hesap Böyle Verilir (1943), En Sinsi Tehlike (1944) Bir Ordinaryüs’ün Fahiş Yanlışlar (1961), Türk Ülküsü (1956).

 

Yorum Yap