İletişim Unsurları, İletişimin Özellikleri Nelerdir?

İletişim kavramının farklı alanlarda birbirinden farklı anlamlarda kullanılmasına karşın iletişim sözünün konumuzla ilgili ilk çağrışımı, insanlar arasında duygu, düşünce, izlenim ve bilgilerin her türlü yolla başkalarına bildirilmesi, aktarılması olmaktadır.

İnsanoğlu yaşamı boyunca kendinin ve yaşadığının farkındadır. Bu farkında olma durumu onun kendini ifade etme ihtiyacını sağlamıştır. Bu ihtiyaç insanın sözlü ve sözsüz çeşitli şekillerde iletişime geçmesi, çeşitli iletişim yollarını denemesi sonucunu doğurmuştur.

İletişimin olmadığı yerde insanlar yalnız kalmak, yalnızlıkla yaşamaya alışmak durumundadır. Günümüzde, kent yaşamının yaygınlaşması, günlük yaşam koşuşturmacasının artması; özellikle büyük şehirlerde iletişimi, yaşadığımız zaman diliminin en önemli unsurlarından biri kılmaktadır.

Birlikte yaşayan insanlar anlaşmak ve paylaşmak zorundadır. İnsan, sosyal bir varlıktır; düşüncelerini, duygularını, kaygılarını başkalarına iletebildiği ölçüde kendini rahatlamış hisseder. Bunun için iletişim yaşamanın gereğidir. İnsanoğlu iletişim esnasında jest ve mimiklerini, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında iletişimin en önemli öğesi olan dili de kullanmaktadır. İnsanın insanla karşı karşıya geldiği, ilişki kurduğu her yerde, iletişim süreci başlar. En gelişmiş iletişim aracı da dildir, ancak iletişim sadece sözlü olmak zorunda değildir. Dilin dışındaki göstergelerle de gerçekleşen iletişimler vardır. İletişim, gündelik hayatın akışı içinde her an farklı şekillerde karşımıza çıkar. Tanımadığımız biriyle göz göze gelerek onun o an ne söylemek istediğini anlamak, otobüste ayakta durmaktan yorulan yaşlı birinin bu rahatsızlığını yüzündeki ifadeden anlayıp ona yer vermeye çalışmak da bir iletişimdir.

İnsan iletişiminin temeli dil, özellikle de konuşmadır. İletişimin temelinde de ileti vardır, yani anlatılmak istenen vardır. Dil ve konuşma salt iletişimden ibaret olmayıp anlam yaratma ve onu paylaşma ile ilgili simgesel bir etkinliktir. Dil dediğimiz simgesel sistem aracılığıyla kodlanan duygu, düşünce ve bilgi; kaynak olarak görülen, hedeflenen kişiye iletilir. İletişimin sağlıklı olması, istenilen ölçüde gerçekleşmesi iletinin özünü ve biçimini koruyacak doğru bir kodlamaya bağlıdır.

Bu amaçla kodlanmanın çok kısa, dikkat çekici, akılda kalıcı olması gerekir. Böyle olmayan iletiler hedef kitleye ulaşabilse bile, tam algılanmayacak; yarım yamalak algılanarak taşıdığı anlamsal içerik tam bir biçimde iletilemeyecektir.

İletişim Unsurları

 

iletişimin unsurları

 

İletişim; gönderici, alıcı, ileti, kanal ve şifre gibi unsurlardan oluşmaktadır. Göndericiye konuşan, alıcıya “dinleyen”, iletiye “sözü edilen husus”, kanala “anlaşmayı sağlayan ve yeni iletiyi taşıyan araç”, şifreye de “iletiyi ifade eden” denmektedir.

Gönderici

İletiyi gönderen, iletinin kaynağına gönderici denir.

Alıcı

İletinin gönderilmek istendiği adrese alıcı denir.

Kanal

İletilerin kullandığı somut araçlara kanal denir.

Kod

İletilerin üretildiği şifreleme sistemine kod denir.

Gönderge

Bir göstergenin gerçek dünyadaki karşılığına gönderge denir.

ÖRNEK
Örneğin bir iş yerinde patronun çalışanlarına iş yerinde uymaları gereken kuralları bir broşürle bildirdiğini düşünelim.

Patron: Gönderici

Çalışanlar: Alıcı

Uyulması gereken kurallar: ileti

Broşür: Kanal

Broşürde kullanılan dil: Kod

O broşürde yer alan sözcüklerin gerçek dünyada karşılıkları: Gönderge

Yorum Yap