İslamiyet Öncesi Türk Devletlerinde Kullanılan Terimler

İslamiyet öncesi Türk devletlerinde kullanılan terimler: Oguş, İl, Kün, Urug, Bod, Bodun, Otağ, Örgin, Tuğ, Toy vb. terimlerinin günümüz Türkçesinde anlamları.

Oguş  Aile
İl Devlet
KünHalk
Urug Soy
Bod Boy
Bodun Boylar birliği
OtağHükümdar çadırı
Örgin Taht
Tuğ Sancak
Toy Devlet meclisi
KurultayMeclis
Buyruk Bakan
İç buyruk Saray işleriyle ilgili bakan
TudunVali
SubaşıOrdu komutanı
Şanyu, kağan, han, hakan, idikutHükamdara verilen ünvanlar
Katun (Hatun) Hükümdar eşi
Toygun Toy ve Kurultaya katılma hakkına sahip olanlara verilen ad
Tarkan, apaSaray görevlileri
TekinŞehzade
BitigcilerKatip
YarguciTercüman, elçi, yargıç
Agilig Hazine görevlisi
Gök Tanrı Eski Türk toplumlarının dini inanışlarına göre tek yaratıcı
YabguOrta Asya Türk topluluklarında hakandan sonra gelen ya da bağımlı toplulukların yöneticilerine verilen addır.
Balbal Ölen kişinin mezarının başına, öldürdüğü insan sayısınca dikilen heykelcik
ŞamanDin adamlarına verilen adlardan bir tanesi
KamDin adamlarına verilen adlardan bir tanesi
BaksDin adamlarına verilen adlardan bir tanesi
OngunTotemlere verilen ad
Kengeş Meclis
Şad Hükümdarın büyük oğlu
YuğÖlen kişi için düzenlenen törenlere verilen ad
Kurgan Ölen kişi için yapılan mezar
TamuCehennem
Uçmağ Cennet
Od Ateş

Yorum Yap