Kadı Burhanettin

Kadı Burhanettin 14. yy Azerî şairlerindendir. doğ. 1344, Kayseri – ölm. 1398, Sivas.

Kadı olan babasından ders görmeye başlayarak on dört yaşına dek Türkçe, Arapça, Farsça, mantık ve hikmet öğrendi. Babasıyla birlikte gittiği Mısır’da İslâm bilimi, astronomi ve tip öğrenimi gördü. Sonra Halep’e gitti. Babasının ölümü üzerine Kayseri’ye döndü. 1364’te babasının yerine Kayseri kadılığına getirildi. Sonra vezir oldu. Çıkan bir karışıklıktan yararlanarak Sivas’ta 1381’de “Emir”liğini ilân etti. Onsekiz yıl süren Emirliği savaşlarla geçti. Akkoyunlularla yaptığı savaşta öldürüldü.

Kadı Burhanettin’in çok hareketli siyasi yaşamının yanında Arapça, Farsça şiirler yazdı. Duygulu, coşkulu şiirlerinin çoğunu aruz, bir bölümünü de hece ile yazdığı Türkçe şiirlerinde Azeri lehçesini kullandı. 1500 kadar gazel, 119 tuyuğ, 25 rubai bulunan Türkçe Divan’ının tek yazması British Museum’dadır.

Yorum Yap