Latifi

Latifi

Latifi 16. yy tezkire yazarlarındandır. doğ. 1491, Kastamonu – ölm. 23 Ekim 1582, Öğrenimini tamamlamadan muhasebe ve kâtiplik işlerinde çalıştı. Daha sonra Rumeli ve İstanbul’da…

Devamı »
Ercüment Behzat Lav

Ercüment Behzat Lav

Ercüment Behzat Lav Cumhuriyet Dönemi şairlerindendir. doğ. 1903, İstanbul – ölm. 16 Mayıs 1984, İstanbul. İstanbul Erkek Lisesini bitirdikten sonra Berlin’de tiyatro ve müzik öğrenimi…

Devamı »
Mehmet Rauf

Mehmet Rauf

Mehmet Rauf Servet-i Fünun romancılarındandır. doğ. 1875, İstanbul – ölm. 23 Aralık 1931, İstanbul. 1893’te Heybeliada’daki Bahriye Mektebini bitirdi. Deniz subayı olarak Girit’e ardından da…

Devamı »
Mercimek Ahmet

Mercimek Ahmet

Mercimek Ahmet 15. yy yazarlarından, Kâbus-nâme çevirmeni Yaşamı üzerine bilgi yoktur. Farsça’dan çevirdiği Kâbus-name’nin ön sözünde kendisini şöyle anlatmaktadır: “Şöyle bilmek gerekir, insanlar arasında Tanrı’nın…

Devamı »
Muallim Naci

Muallim Naci

Muallim Naci Tanzimat Dönemi şair ve yazarlarındandır. doğ. 1850, İstanbul – ölm. 1893, İstanbul. İlk öğrenimini Varna’da dayısının yanında bir medresede yaptı. 1867’de Varna Rüştiyesinde…

Devamı »
Musahipzade Celal

Musahipzade Celal

Musahipzade Celal 20. yy oyun yazarlarındandır. doğ. 19. Ağustos 1870, İstanbul – ölm. 20 Temmuz 1959, İstanbul. Numune-i Terakki İdadisi’ni (lisesini) bitirdi. 1889’da Babıâli Tercüme…

Devamı »
Uğur Mumcu

Uğur Mumcu

Uğur Mumcu Cumhuriyet Dönemi gazeteci ve yazarlarındandır. doğ. 1942, Kırşehir – ölm. 24 Ocak 1993, Ankara. 1966’da AÜ Hukuk Fakültesini bitirdi. Aynı fakültede asistan oldu….

Devamı »
Nabizade Nazım

Nabizade Nazım

Nabizade Nazım 19. yy romancılarındandır. doğ. 1862, İstanbul – ölm. 6 Ağustos 1893, İstanbul. Beşiktaş Askeri Rüştiyesini ve Mühendishaneyi bitirdi. 1884’te topçu teğmeni oldu. Harp…

Devamı »
Nazım Hikmet Ran

Nazım Hikmet Ran

Nazım Hikmet Ran Cumhuriyet Dönemi şairlerindendir. doğ. 20 Kasım 1901, Selanik – ölm. 3 Haziran 1963, Moskova. Harbiye Nazırı (Milli Savunma Bakanı) Nazım Paşanın torunu,…

Devamı »
Nabi

Nabi

Nabi 17. yy Divan şairlerindendir. doğ. 1642, Urfa – ölm. 10 Nisan 1712, İstanbul. Doğduğu yerde iyi bir öğrenim gördü. 1665’te İstanbul’a gitti. Vezir Musahip…

Devamı »