Türk Destanları Nelerdir? Özellikleri

Türk destanları Alp Er Tunga Destanı, Şu Destanı (İskitler – Sakalar), Oğuz kağan Destanı (Hunlar), Bozkurt Destanı (Göktürkler), Ergenekon Destanı (Göktürkler), Türeyiş Destanı (Uygurlar), Göç…

Devamı »

Büyük Selçuklu Devletine Bağlı Atabeylikler

Selçuklularda hükümdar ailesine bağlı olan “melikler” devlet yönetiminde tecrübe kazanmaları için eyaletlere vali olarak gönderilirdi. Yanlarında onlara eyalet yönetiminde rehberlik eden tecrübeli devlet adamları bulunurdu….

Devamı »

Türklerin Orta Asyadan Göç Etmesinin Nedenleri ve Sonuçları

Çok eski zamanlardan beri Türkler, çeşitli sebeplerden dolayı anayurtlarından ayrılmışlar ve bu göç hareketleri aralıklarla binlerce yıl devam etmiştir. Türklerin Orta Asyadan Göçü Türklerin Orta…

Devamı »

Orta Asya Türk Kültürü

Türklerin Anayurdunun Orta Asya olduğu bilinmektedir. Orta Asya, doğuda Kingan Dağları’ndan batıda Hazar Denizi, güneyde Hindikuş ve Karanlık Dağları, kuzeyde Altay Dağları ve Sibirya’ya kadar…

Devamı »