Paragrafta Yardımcı Düşünce

Ana düşünceyi geliştiren, açıklayan fikirlere yardımcı düşünceler denir. Ana düşünceyi oluşturan ayrıntılar olduğu da söylenebilir. Paragraftaki yardımcı düşüncelere yönelik sorular “Bu parçada, aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?”…

Devamı »

Paragrafta Yapı

Paragraf, biçimsel olarak bir satır başından diğerine kadar olan bölümdür. İçerik olarak ise bir yazının fikirsel bütünlük taşıyan en küçük birimidir. Paragraf, bir cümleden oluşabileceği…

Devamı »

Paragrafta Ana Düşünce

Ana düşünce, bir kimsenin bir konuda ele aldığı ve kanıtlamaya çalıştığı asıl düşüncedir. Ana düşüncenin tespit edilmesinde atılacak ilk adım, konuyu kavramaktır. Çünkü ana düşünce,…

Devamı »

Paragrafta Anlatım Teknikleri

Paragrafta ele alınan düşüncelerin geliştirilmesi, zenginleştirilmesinde değişik anlatım teknikleri ve biçimleri kullanılır. Düşünceyi Geliştirme Yolları Tanımlama Bir kavramın ya da nesnenin bütün özelliklerini doğrudan aktararak…

Devamı »

Anlatım Özellikleri

Anlatım özellikleri paragraf sorularının çözümünde oldukça etkili bir yer kaplar. Bu özellikler şöyledir: Özlülük Bir duygunun, bir düşüncenin en kestirme yoldan ifade edilmesine özlülük denir….

Devamı »
ses bilgisi konu anlatımı

Ses Bilgisi

Ses bilgisi Türkçede seslerin özellikleri ve sözcüklerde meydana gelen ses olayları, yazım kurallarını da ilgilendiren konudur. Seslerin Özellikleri Sesler, özellikleri yönünden ünlü ve ünsüz olmak…

Devamı »
Sözcük Türleri

Sözcük Türleri

Sözcük türlerine yönelik, doğrudan bilgi ölçmeyi amaçlayan ayrıntılı soru sorulmamaktadır. Sözcük türleri ile ilgili olarak sınavda çıkan sorularda terim kullanılmamakta, sözcüğün görevi sezdirilmektedir. Bu konuya…

Devamı »

Zarf (Belirteç)

Zarf (Belirteç) eylemlerin, sıfatların anlamlarını etkiler: bazen bunları anlamca güçlendirir, bazen de anlamlarını kısıtlar. Zaman Zarfları Eyleme yöneltilen “ne zaman” sorusuna alınan yanıttır. dün, bugün,…

Devamı »

Edat (İlgeç)

Kavramlar, cümleler arasında anlam ilgisi kurmaya yarayan sözcüklere Edat (İlgeç) denir. Anlamlarına Göre Edatlar İle Edatı 1. Farklı sözcükler arasında anlam ilgisi kurar. Cümleye birlikte…

Devamı »

Bağlaç

Cümle içinde eş görevli sözcükleri, sözcük öbeklerini birbirine bağlayan sözcük türüne bağlaç denir. Ayrıca, bağlaçlar cümleleri de birbirine bağlar. de/da Bağlacı 1. Cümleleri birbirine bağlar….

Devamı »