Latifi

Latifi 16. yy tezkire yazarlarındandır. doğ. 1491, Kastamonu – ölm. 23 Ekim 1582, Öğrenimini tamamlamadan muhasebe ve kâtiplik işlerinde çalıştı. Daha sonra Rumeli ve İstanbul’da imaret kâtipliği yaptı. Rodos’a Kanuni imaretine kâtip olarak gönderildi. Daha sonrası için elimizde yeterli bilgi yoktur. Ancak Mısır’dan Yemen’e giderken bindiği geminin batması sonucu boğularak öldü.

Lâtifî’ye ününü kazandıran Tezkire’si Anadolu’da yazılmış ikinci Şur’a tezkiresidir. Tezkire üç bölüme ayrılır. Birinci bölümde Anadolu’da yetişen ve Anadolu’ya gelip yerleşmiş şeyhlerden söz edilmektedir. İkincisi de II. Murat, Fatih, II. Bayezid, Cem, Korkud, Yavuz Selim gibi padişah ve şehzadeler yer almaktadır. Üçüncü bölümde ise üç yüzden fazla şair alfabetik sıralama ile verilmektedir.

ESERLERİ

Tezkiretü’ş-Şuârâ (Tezkire-i Lâtifî adıyla Ahmet Cevdet tar. 1896, Almanca’ya çeviri, 1800 ve 1950), Risale-i Evsaf-ı İstanbul (16. yüzyıl İstanbul’unu çeşitli yönleriyle anlatır. İstanbul Arkeoloji Müzesinde), Fusâl-i Erbaa (yarım manzum. dört mevsimin özellikleri. Münaza-i Lâtifî adıyla, 1870), Subhatü’l-Uşşak (manzum, 100 hadis çevirisi), Nazmü’l-Cevahir (öbür adı La’âli-i Mansura ve Cevahir-i Manzume).

Yorum Yap