Mercimek Ahmet

Mercimek Ahmet 15. yy yazarlarından, Kâbus-nâme çevirmeni Yaşamı üzerine bilgi yoktur.

Farsça’dan çevirdiği Kâbus-name’nin ön sözünde kendisini şöyle anlatmaktadır: “Şöyle bilmek gerekir, insanlar arasında Tanrı’nın yarattıklarının en güçsüzü olan ben İlyas oğlu Mercimek Ahmet bir gün Filibe yolunda padişahın hizmetine vardım. Baktım ki cihanın sultanı, zamanın galibi sultan soyundan Sultan Murat Han (…) elinde bir kitap tutar. Bu hakir hasta gönüllü, âlicenap padişaha ‘Bu, ne kitabıdır?’ diye cevap verdi ve dedi ki, ‘Hoş kitaptır, içinde çok yararlı şeyler ve öğütler vardır, ama Fars dilincedir. Bir kişi Türkçe’ye çevirmiş, ama anlaşılır değil, açık söylememiş, bundan dolayı hikâyesinden tat bulmayız. Ama bir kimse olsa bu kitabı açık ve anlaşılır bir biçimde çevirse, ta ki anlamından gönüller haz alsa. İşte bu hakir gayret gösterdi, ‘Buyurursanız ben çevireyim’ deyince, o temiz görüşlü padişah ‘Senin ne haddine’ demedi ‘Hemen çevir’ diye buyurdu.”

Mercimek Ahmet, II. Murad’ın bu dileğine uyarak kitabı Türkçe’ye çevirdi. Çeviriyi 1432’de tamamladı.

Kâbus-name çevirisi 1944’de Orhan Şaik Gökyay tarafından önsöz, sözlük ve gerekli notlar eklenerek MEB yayınlarında bastırıldı.

Yorum Yap