Nazım Hikmet RAN

NAZIM HİKMET KİMDİR?

Mavi gözlü dev ve güzel yüzlü şair tanımlamaları yapılan Nazım Hikmet RAN 15 Ocak 1902’de Selanik te doğmuştur. Nazım Hikmet’i anlatırken ‘’Romantik komünist’’ ve ‘’Romantikdevrimci” ifadeleri kullanılmaktadır.

Mavi gözlü dev, siyasi görüşlerinden dolaylı hayatının büyük bir bölümünü hapishanelerde ve sürgünlerde geçirmiştir. Nazım hikmetin eserleri yaklaşık 50 adet dile çevrilmiştir ve birçok ödüle layık görülmüştür.

Türkiye’de yazma yasağının olduğu zamanlarda Orhan Selim, Ahmet Oğuz, Mümtaz Osman ve Ercüment Er adlarını da kullanmak zorunda kalmıştır. İt Ürür Kervan Yürür eserini Orhan Selim ismiyle yazmış ve yayımlamıştır.

Türkiye’de serbest nazımın ilk kullanıcısı olup Çağdaş Türk şiirinin önde gelen isimlerindendir. Dünya çapında büyük bir üne sahip olan Nazım Hikmet RAN 20. Yüz yılın en önde gelen şairleri arasında yerini almıştır.

NAZIM HİKMET NEDEN HAPSE GİRDİ VE SÜRGÜNE GÖNDERİLDİ?

HANGİ ÜLKELERDE YAŞADI?

Nazım Hikmet yaşamı boyunca Türkiye’de 11 ayrı davadan hüküm giymek zorunda kalmıştır. İstanbul, Ankara Çankırı ve Bursa ceza evlerinde 28 yıl 4 ay hapis cezası almak zorunda kalmıştır. 12 sene boyunca hapis yattıktan sonra 14 Temmuz 1950 de serbest bırakılmıştır.

Kısa bir süre sonra yükümlü olmadığı halde askere çağırılınca öldürüleceğini düşündüğü için 17 Haziran 1951 de Romanya’ya kaçmıştır 25 Temmuz 1951’de Türk vatandaşlığından atılmasına karar verilip sürgünü gerçekleştirilmiştir.

Nazım hikmet Türk vatandaşlığından atıldıktan sonra Büyük dedesi Mustafa Celaleddin Paşanın memleketi olan Polonya vatandaşı olmuştur. Borzecki soy isminikullanmaya başlamıştır. Mavi gözlü dev Türkiye haricinde de Moskova, Fransa, Macaristan, Bulgaristan, Mısır ve Küba gibi ülkeleri dolaşmıştır.

Emperyalizm karşıtı eylemler gerçekleştirmiş ve radyolarda konuşmalar yapmıştır bu konuşmalardan bazıları hala Budapeşte radyosu ve bizim radyo aracılığıyla günümüze kadar getirilmiştir. Nazım HikmetRan3 Haziran 1963 sabahı hayata gözlerini yummuştur.

2006 yılında Bakanlar Kurulu, vatandaşlıktan atılan kişilerle ilgili yeni bir düzenleme yapması beklenen bir şey oldu. Nazım hikmet tekrar Türkiye vatandaşı olacak gibi görünse deartık yaşamıyor olması gerekçesiyle bu talebi reddedilmek durumunda kalınmıştı. Sonrasında ise iç işleri bakanı Abdülkadir Aksu ‘’ Tasarıda, şahsa bağlı hak olduğu için bizzat müracaat etmesi gerekir. Arkadaşlarım da olumlu şeyler belirttiler, komisyonda görüşülür, bir karar verilir” dedi

05.01.2009’da “Nâzım Hikmet RAN’ ınTürkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkartılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararının yürürlükten kaldırılmasına ilişkin önerge” Bakanlar kurulunca imzalandı. Ardından Nazım hikmet RAN tam 58 yılın ardından tekrar Türkiye vatandaşı oldu.

NAZIM HİKMETİN ÜSLÜBU VE BAŞARILARI

Nazım Hikmet RAN Cumhuriyet Dönemi edebiyatında yer almıştır ve edebi akımlardan Toplumcu gerçeklik- Fütürizm akımlarını benimsemiştir. İlk şiirlerinde hece ölçüsü kullanmıştır.Fakat bir süre sonra hece ölçüsüyle yetinemeyip Türkçenin vokal özellikleri ile ahenk oluşturan serbest ölçüyü kullanmıştır. Eserlerinin hemen hemen birçoğu daha sonraları farklı sanatçılar tarafından bestelenmiştir. Bazı filmlere konu olan şiirleri bileolmuştur.

2008 in ilk zamanlarında Nâzım Hikmet’in eşi Piraye’nin torunuKenan Bengü tarafından, Piraye’nin evrakları arasında “Dört Güvercin” adında bir şiiri ve üç adet tamamlanmamış roman taslağı bulundu.

2020’nin yaz aylarında Kitaplık Dergisi, TÜSTAV Komintern Arşivi’nde yaptığı çalışmalarla keşfedilen “İstanbul’da 1 Mayıs”, “Beyanname”, “Gecenin Penceresinde”, “İtiraf” ve “Hayatımız Yirmi İki Kelimede” isimli şiirlerini yayımladı.

NAZIM HİKMETİN ESERLERİNDEN BAZILARI

ŞİİR:

 • 835 Satır (1929)
 • Jokond ile Sİ-YA-U (1929)
 • Varan 3 (1930)
 • 1+1=1 (1930)
 • Sesini Kaybeden Şehir (1931)
 • Benerci Kendini Niçin Öldürdü (1932)
 • Gece Gelen Telgraf (1932)
 • Portreler (1935)
 • Taranta-Babu’ya Mektuplar (1935)
 • Simavne Kadısı Oğlu şeyh Bedreddin Destanı (1936)

Tiyatro:

 • Kafatası (1932)
 • Bir Ölü Evi (1932)
 • Unutulan Adam (1935)

Diğer:

 • Şeyh Bedreddin Destanına Zeyl, Millî Gurur (1936)
 • İt Ürür Kervan Yürür (Orhan Selim adıyla fıkralar, 1936)
 • Alman Faşizmi ve Irkçılığı (inceleme, 1936)
 • Sovyet Demokrasisi (inceleme, 1936)

Ölümünden Sonra Yayınlananlar

 • Saat 21-22 şiirleri (1965)
 • Dört Hapisaneden (1966)
 • Rubailer (1966)
 • Ferhad ile Şirin (1965)
 • Sabahat (1965)
 • Memleketimden İnsan Manzaraları (5 cilt, 1966-1967)

Yorum Yap