Nihilizm Nedir?

Nihilizm nedir?Temsilcileri kimlerdir?

Hiç
Latince’de “hiç” anlamına gelen “nihil” sözcüğünden türetilen Nihilizm , günümüzde bir çok spesifik alt dala ayrılmakla beraber en popüler tanımıyla her şeyin anlamdan ve değerden yoksun olduğunu savunan felsefi görüştür. Nihilizm hiççilik ve yokçuluk anlamına gelir. Bu hiççilik görüşü Tanrı’nın varlığını ,iradenin özgürlüğünü, bilginin imkanı, ahlakı ve tarihin mutlu sonunu reddeder.

19. Yüzyıl ortalarında Rusya’da özellikle genç entelektüel Kesim arasında taraftar bularak yükselen ve bu nedenle kendine büyük felsefi akımlar arasında yer edinen bir felsefi yaklaşımdır.

Nihilizm ,bilgi felsefesi ,ahlak ve siyaset alanında kabul görmüştür ve yine Nihilizm her şeyi her gerçeği ve değerleri reddetme şeklinde ortaya çıkmıştır.Nihilizm her türlü bilgi imkanını reddeder ve hiçbir doğru genel geçer bilginin olamayacağını savunur.Varlığı her şekliyle şüpheyle karşılar ve hatta yok sayar.

Yalın olgucu ve maddeci bir tutumla yerleşik toplumsal düzene baş kaldırmayı temsil eder,devlet ,din ya da aile otoritesine karşı çıkar. Yalnızca bilimsel doğruları temel aldığı düşünülse de ,bilimin toplumsal sorunların üstesinden gelemeyeceğini kabul eder.

Nihilist düşünce Friedrich Nietzsche ,Neyzen Tevfik ,Ludwig Andreas Feuerbach, Henry Thomas Buckle, Max Stirner , Albert Camus , Arthur Schopenhauer, Jean-Paul Sartre ve Herbert Spencer gibi düşünürlerin etkisinde kalmıştır.

Nietzsche köle ve “Üstinsan” ahlak olarak iki ahlaktan bahseder.Ona göre toplumdaki tüm bireylerin varoluş nedeni “üst insana” ulaşmak ve onun amaçlarına hizmet etmektir.O zaman nihilizm “kölelerin ahlakı” olarak belirir; köleler gerçek yaşamdaki güçsüzlüklerini unutmak için ,bir ideale veya bir kurmaca Tanrı’ya gerek duyarlar.Hiçlik istemi olan nihilizm ,idealist bir yadsıma mantığından kaynaklanır;yaşamı, sanat aracılığıyla, “özgür düşünce” olarak doğrulayacağına ,bilinç adına yadsır.

Heidegger ise Nihilizm’i Batı Düşüncesini oluşturan öğelerden biri olarak görür.Bu görüş ,değeri ve “var olan”ı tanımlamak için gerçekte, varlık sorusunu sormayı kendine yasaklar.Gorgias isenihilizmin agnostik yönüne vurgu yaparak “Hiçbir şey var değildir ,var olsa da bilinemez ,bilinse de başkalarına aktarılamaz” demiştir.Nihilizmin öncülerinden biri olan Emil Cioran ise bu fikirlerden farklı bir şekilde görüşler ortaya koymuştur.Nihilizm evrensel ahlakı reddetmekle beraber özgür iradeyi savunur.

Nihilizm kavramı ilk olarak 1799’da alman filozof Friedrich Heinrich Jacobi tarafından meslektaşı J.G. Fichte’ ye yazmış olduğu bir mektupta kullanılmıştır. Bu mektubunda Jacobi ,aşkın idealizmi nihilizmle özdeşleştirerek idealistlerin diğer insan varlıklarından ve şeylerden ayrı bir Tanrı fikrini ortadan kaldırdıklarını ve akıl tarafından hali hazırda tecrübe edilen şeyin ise sadece hayal edilen bir şey anlamında hiçlik olduğunu ifade eder.

Yorum Yap