Orhan Bey Dönemi (1326-1362)

Osmanlı’da Orhan Bey Dönemi:

Orhan Bey Dönemi

 

 >  Osman Bey Döneminde kuşatılan Bursa fethedilerek Osmanlı Devleti’nin Başkenti yapılmıştır.

 >  Toprak kazançlarını hızla sürdürdü. İznik yeniden kuşatıldı. İznik alındı.

 >  1337’de İzmit’in de alınmasıyla bütün Kocaeli Yarımadası Üsküdar kıyılarına kadar Osmanlı Beyliği’nin eline geçti.

 >  Orhan Bey döneminin en önemli olayı Rumeli’ye geçiştir.

 >  Çimpe Kalesi alınıp Rumeli’ye geçiş sağlanmıştır (1353).

 >  Orhan Bey, Osmanlı Beyliği’ni Devlet haline getiren örgütsel temelleri kurmuştur.

 >  Vezirlik makamını kurarak, Divan örgütünün kurucusu olmuş, 1000’er kişilik “yaya” ve “müsellem” denilen piyade ve süvari birliklerini kurarak aşiret ordusundan düzenli orduya geçişin ilk adımlarını atmıştır.

 >  Bursa’nın fethinden sonra “akçe” denilen gümüş para bastırmıştır. Karesioğullarının alınmasıyla ilk donanma kurulmuş oldu

Yorum Yap