Orta Asya Türk Kültürü

Türklerin Anayurdunun Orta Asya olduğu bilinmektedir. Orta Asya, doğuda Kingan Dağları’ndan batıda Hazar Denizi, güneyde Hindikuş ve Karanlık Dağları, kuzeyde Altay Dağları ve Sibirya’ya kadar uzanan bölgedir.

Orta Asya Türk Kültürü

Orta Asya’da yapılan araştırmalarda Türk kültürünün MÖ 4500’lü yıllara kadar uzandığı tespit edilmiştir. Başlıca kültür dönemleri:

Anav Kültürü

Türkistan’ın batısında Anav bölgesinde yapılan arkeolojik araştırmalarda bu bölgede MÖ 4500’lü yıllara kadar uzanan kalıntılara rastlanmıştır. Anav orta Asya’nın bilinen en eski kültür merkezidir.

Afanesyevo Kültürü

MÖ 2500’den MÖ 1700’e kadar Altay – Sayan Dağları arasında görülen Türk kültürüdür. Türklerin bilinen en eski kültür merkezlerinden biridir.

Andronova Kültürü

MÖ 1700’den MÖ 1200’e dek Altay dağlarından Hazar Denizi’nin kuzeyine kadar uzanan bölgede görülen Türk kültürüdür.

Karasuk Kültürü

MÖ 1200’den MÖ 700’e kadar Yenisey nehri çevresinde görülen Türk Kültürüdür. Karasuk Kültürü kendinden önce görülen Andronova kültüründen etkilenmiş, kendinden sonraki Tagar ve Taştık kültürlerini etkilemiştir.

Tagar Kültürü

MÖ 700’den MÖ 100’e kadar Abakan Nehri çevresinde görülen Türk kültürüdür.

Taştık Kültürü

MÖ 300’lü yıllardan MS 300’lü yıllara kadar Tagar kültürü ile benzer bölgede görülen Türk kültürüdür.

Yorum Yap