Osman Bey Dönemi (1299-1326)

Osmanlı’da Osman Bey Dönemi:

Osman Bey Dönemi

 >  Osman Bey bağımsızlığını ilan ettikten sonra fetih hareketlerine hız verdi.

 >  Bu dönemde Osmanlılar ile Bizans arasında 1302’de yapılan Koyunhisar Savaşı’nı Osmanlılar kazandı.

 >  Koyunhisar Savaşı Osmanlı Devleti’nin Bizans’la karşılaştığı ilk savaş ve kazandığı ilk zaferdir.

 >  Osman Bey Anadolu Türk beylikleri ile iyi ilişkiler kurmuş, o dönemde oldukça etkili olan Ahi Teşkilatının desteğini kazanmıştır.

 >  Batı yönünde Bizans’a karşı fetihlere devam eden Osman Bey döneminde Karacahisar, İnegöl, Yarhisar fethedilmiş ve Bursa kuşatılmıştır.

Yorum Yap