Osmanlı’da Vergiler ve Özellikleri

İlk para, Osman Bey zamanında basılmıştır. İlk gümüş para Orhan Bey; ilk altın para Fatih; ilk kağıt para da Abdülmecit tarafından basılmıştır. Osmanlılarda ilk mali teşkilat, 1. Murat zamanında hazırlanmıştır. İlk bütçe, Tarhuncu Ahmet Paşa tarafından hazırlanmıştır.

osmanlıda vergiler

Osmanlı’da Vergiler

Vergilerin hepsine tekalif denirdi. İkiye ayrılırdı:

ŞER’İ VERGİLER (TEKALİF-i ŞERİYE)

Öşür: Müslümanlardan onda bir oranında alınan toprak ve ürün vergisidir. Ürün üzerinden ayni olarak alınırdı.

Haraç: Gayrimüslimlerden alınan toprak vergisidir.

Cizye: Sağlıklı gayrimüslim erkeklerden askerlik yapmamaları karşılığında alınan vergidir.

ÖRFİ VERGİLER (TEKALİF-İ ÖRFİYE)

Resmi Ağnam: Koyun vergisi olarak bilinir. Koyun, keçi, deve, manda besleyenlerden hayvan sayısına göre alınan vergidir.

Çift Resmi: Tarım üreticisinin toprağının büyüklüğüne ve kendisinin evli bekar oluşuna göre alınan vergidir.

Resmi Çiftbozan: Toprağını boş bırakan ya da terk edenlerden alınan vergidir.

Resmi Avarız: Olağanüstü durumlarda padişahın emriyle alınan vergilerdir. Zamanla sürekli alınan vergilerden biri olmuştur.

Bu vergiler dışında;

  • Resm-i Arus
  • Resm-i Aşiyab
  • Resm-i Zaman
  • Resm-i Mücerret
  • Resmi İspenç
  • Resm-i Bennak

isimli vergiler de alınmaktaydı.

Devletin başlıca gelirleri:

 >  Müslümanlardan (öşür) ve Müslüman olmayanlardan (haraç, cizye) alınan vergiler,

 >  Savaşta alınan ganimetin beşte biri,

 >  Gümrük, maden, orman, tuzla ve hayvan vergisi,

 >  Bağlı beylik ve devletlerin ödediği vergiler, 

 >  Osmanlıda halkın tümüne “reaya” denilirdi.

Yorum Yap