Paragrafta Ana Düşünce

Ana düşünce, bir kimsenin bir konuda ele aldığı ve kanıtlamaya çalıştığı asıl düşüncedir.

Ana düşüncenin tespit edilmesinde atılacak ilk adım, konuyu kavramaktır. Çünkü ana düşünce, konunun belli bir görüş açısından ele alınmasıyla ortaya çıkan düşüncedir. Ana düşüncenin bulunmasında daha sonra yapılacak işlem, paragrafa şu soruları yöneltmektir:

“Paragrafa göre bu konudan hangi sonuç çıkarılabilir?”

Paragrafta asıl anlatılmak istenen nedir?”

“Anlatılanlardan, nasıl bir düşünce çıkarılabilir?” Bu sorulara verilecek yanıtlar, ana düşünceyi buldurur.

Paragrafın düzenine ilişkin bilgileri hatırlamak da ana düşüncenin bulunmasına yardımcı olur. Paragraf okunurken ilk cümle (giriş) ile, son cümle/cümlelere (sonuç) dikkat etmek gerekir. Ana düşünceyi ifade eden cümleler, genellikle bu cümlelerden çıkarılabilir. Ancak unutulmaması gereken bir husus vardır. Ana düşünce, paragrafın herhangi bir yerinde bir veya birkaç cümle ile verilmiş olabileceği gibi paragrafın bütününe de sindirilmiş olabilir. Hangi durumda olursa olsun, dikkat edilmesi gereken yardımcı unsurlara (ilk cümle ve son cümlenin özelliği veya paragrafta verilen örnekler vb.) bakmak, ana düşüncenin bulunmasında faydalıdır.

Ana düşünceyi tespit etmek için uygulanacak yöntemlerden biri de ele alınan konunun geliştirilmesine, fikrin açıklanmasına ilişkin yolun ne olduğunu incelemektir.

Paragrafta önce genel bir yargı söyleniyor ve sonra buna göre – özele doğru bir gidişle– açıklama yapılıyorsa ilk cümleye bakılmalıdır. Paragraf özelden genele doğru bir gidişle fikri açıklıyorsa son cümle dikkatle yorumlanmalıdır.

Yorum Yap