Paragrafta Yardımcı Düşünce

Ana düşünceyi geliştiren, açıklayan fikirlere yardımcı düşünceler denir. Ana düşünceyi oluşturan ayrıntılar olduğu da söylenebilir. Paragraftaki yardımcı düşüncelere yönelik sorular

“Bu parçada, aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?”

“Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?” vb. biçimindedir.

Paragraftaki ayrıntıları, seçenekleri de okuduktan sonra “Hangi ayrıntılar üzerinde durulmuş?” sorusunun yanıtını verecek şekilde bulmalıdır.

Yorum Yap