Rıza Tevfik Bölükbaşı

Rıza Tevfik Bölükbaşı 20. yy şairlerindendir. doğ. 1869, Cisri Mustafapaşa Edirne – ölm. 31 Aralık 1949, İstanbul.

1897’de Tıbbiyeyi bitirdi. Doktor oldu. İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin içinde yer aldı. Edirne’den milletvekili seçildi. 1918’de Maarif Nazırı oldu. Sevr Andlaşması’nı imzalayan delegeler arasında yer aldı. 1922 yılında “Yüzellilikler” birlikte yurt dışına çıkarıldı. Ürdün ve Lübnan’da yaşadı. 1939 yılında çıkarılan af yasasından 4 yıl sonra yurda döndü.

Önce Tevfik Fikret ve A. Hamit etkisiyle şiirlerini aruzla yazdı. Daha sonra hece ölçüsünde yazdığı şiirlerde aşk ve tekke şiiri geleneğinden yararlandı. Bazı şiirleri felsefi düşünceler taşıdığı için “Feylosof Rıza” diye de anılmaktadır.

ESERLERİ

DÜZ YAZI: Abdülhalk Hamid ve Mülahazât-ı Felsefiyyesi (1909), Estetik (1920), Felsefe Dersleri (1. Kısım, Mebhas-1 Marifet, 1914), Mabede’ı Tabiiyat Dersleri (1920), Mabede’t Tabiiyat Derslerine Vesâik (1919), Ömer Hayyam’ın Felsefesi (1927), Mufassal Kamus-i Felsefe (2 cilt, 1914, 1919), Tevfik Fikret (1945).

ANI: Biraz da Ben Konuşayım (yakın tarihimizle ilgili anıları, Yeni Sabah gazetesinde tefrika edildi, kitaplaşmadı). Ölümünden sonra bazı anı, fırka ve şiirleri Hilmi Yücebaş’ın Rıza Tevfik (4. baskı, 1968) adlı antoloji – incelemesinde, yazılarının bir bölümü de Abdullah Uçman’ın hazırladığı Rıza Tevfik’in Tekke ve Halk Edebiyatı ile ilgili Makaleleri (1982) adlı eserde toplanmıştır.

ŞİİR: Serab-i Ömrüm (ilk basım 1934, Lefkoşa, 2. basım 1949, İstanbul.)

Yorum Yap