Roman Nedir?

Romanın başlangıcından beri birçok tarifi yapılmıştır. Ama en kapsamlı olarak şöyle bir tarif yapmak mümkün: Bir hikayenin, yani belli bir başlangıçtan, olayların anlatımına bağlı olarak yazılmış şekline roman denir.

Romana ait bazı önemli bilgiler 

 >  Edebiyatımızda ilk roman, Yusuf Kamil Paşa’nın Fenelon’dan tercüme ettiği “Telemaque” adlı romanıdır.

 >  Türk edebiyatında yazılan ilk roman ise Şemseddin Sami’nin “Taaşşuk-u Talat ve Fitnat” tır.

 >  Edebiyatımızda ilk psikolojik roman Mehmet Rauf’un “Eylül”, ilk köy romanı Nabizade Nazım’ın “Karabibik” adlı romanlarıdır.

 >  Edebiyatımızda Batılı anlamda roman Halit Ziya Uşaklıgil ile başlamıştır.

 >  Halit Ziya, Realizmin ve Türk romanının ustasıdır.

Türk edebiyatının önemli romancıları şunlardır:

Namık Kemal, Halit Ziya, Reşat Nuri, Yakup Kadri, Halide Edip, Kemal Tahir, Peyami Safa, Tarık Buğra vb.

Yorum Yap