Sözcük Türleri

Sözcük türlerine yönelik, doğrudan bilgi ölçmeyi amaçlayan ayrıntılı soru sorulmamaktadır. Sözcük türleri ile ilgili olarak sınavda çıkan sorularda terim kullanılmamakta, sözcüğün görevi sezdirilmektedir. Bu konuya yönelik bilgileri vermekteki amaç, yalnızca konuyla ilgili soruları doğru cevaplamanız değil, yazım kuralları, noktalama işaretleri ve anlatım bozuklukları konularında daha iyi bir duruma gelmenizi sağlamaktır. “Sözcük Türleri” başlığı altında size sunulan bilgiler, diğer konuların anlaşılmasına yardımcı, temel bilgilerdir.

Türkçede sözcük türleri sekiz kümede toplanır: ad (isim), sıfat (ön ad), zamir (adıl), zarf (belirteç), edat (ilgeç), bağlaç, ünlem ve fiil (eylem).

İsim Soylu Sözcükler (Ad)

> Ad (İsim)

> Zarf (Belirteç)

> Edat (İlgeç)

> Bağlaç

> Ünlem

Fiil Soylu Sözcükler (Eylem)

> Fiil (Eylem)

 

Yorum Yap