Etiket: Rasyonalizm

Rasyonalizm Nedir?

Rasyonalizm nedir? Rasyonalizm ,olguların ve kavramların duygularla değil akıl ile kavranabileceğini savunan felsefi disiplindir.Tarihi ,Antik Yunan’a kadar uzanan rasyonalizmin öncüleri arasında Herakleitos ve Elealı Zenon yer alır.Bu filozoflar kaleme …

Bilim Felsefesi

Bilim Felsefesi Nedir? Bilim felsefesi, bilimi felsefenin yöntemi ile sorgulama işidir.Bilimin mantıksal yapısını niteliğini ve işleyişini inceler.Bilimin yöntemi deney ve gözlemdir, bu sebepten konularını inceleyebilmek için parçalamak zorundadır.Bundan dolayı …