Talas Savaşı (751) Nedenleri ve Sonuçları

II. Göktürk Devleti’nin yıkılması üzerine Batı Türkistan bölgesinde Çinlilerle Araplar arasında hakimiyet mücadelesi başladı. Bu durumun sonucu da 751 yılında Talas Savaşı olmuştur.

TALAS SAVAŞI (751)

Talas Savaşı Nedenleri

 >  Göktürk Devleti’nin yıkılması ile Çinlilerin ve

 >  Abbasilerin bu bölgeye hakim olmak istemesi

 >  Çin’in Müslümanları Orta Asya’ya sokmak istememesi

Talas Savaşı Sonuçları

 >  Çinliler ağır yenilgiye uğramıştır. Çinlilerin batıya doğru ilerleyişi durmuştur.

 >  Türkler ile Müslümanlar arasında yakınlaşma oldu, ticari ilişkiler gelişti. Müslüman tacirler hem ticaret ile uğraştılar hem de İslamiyet’in yayılmasına yardımcı oldular.

 >  Kağıt yapımı Çin dışına çıktı.

 >  Türk-İslam tarihi başladı ve Türk-İslam devletleri ortaya çıktı.

Yorum Yap