Türk Destanları Nelerdir? Özellikleri

Türk destanları Alp Er Tunga Destanı, Şu Destanı (İskitler – Sakalar), Oğuz kağan Destanı (Hunlar), Bozkurt Destanı (Göktürkler), Ergenekon Destanı (Göktürkler), Türeyiş Destanı (Uygurlar), Göç Destanı (Uygurlar), Manas Destanı (Kırgızlar)’dır.

türk destanları

Türk Destanları

Alp Er Tunga Destanı

İskitlerin güçlü hükümdari Alp Er Tunga’nın İranlılarla savaşlarını anlatır. Alp Er Tunga Sagusundan bir parça:

Alp Er Tunga öldi mu, (Alp Er Tunga öldü mü)

Issız Ajun kaldı mu (Kötü dünya kaldımı)

Ödlek öcün aldı mu (Ödlek öcünü aldı mı)

Emdi yürek yırtılur (Şimdi yürek yırtılır)

Şu Destanı (İskitler – Sakalar)

İskitlerin hükümdarı Şu’nun Makedonya kralı İskender ile olan mücadelelerin anlatıldığı bir Türk Destanıdır.

Oğuz kağan Destanı (Hunlar)

Büyük Türk hükümdarı Oğuz kağan’ın hayatını ve kahramanlıklarını anlatır.

Bu destanda anlatılan Oğuz kağan’ın Büyük Hun İmparatoru Mete Han olduğu belirtilmektedir.

Bozkurt Destanı (Göktürkler)

Göktürkler dönemine ait en önemli destanlardan biri olan Bozkurt destanında düşmanların baskını sonucunda tüm Türkler öldürülür. Baskından sonda sağ kalan tek bir erkek çocuğu dişi bir bozkurt tarafından kurtarılır. Yaraları iyileştirilir, beslenir ve büyütülür. Daha sonra bu gençle dişi kurt evlenir. On erkek çocukları olur. Türkler çoğalarak güçlü ordular kurar, düşmanlarına saldırır ve atalarının öcünü alırlar.

Ergenekon Destanı (Göktürkler)

Göktürklerin düşman baskınına uğramasından sonra geride kalanlar Ergenekon adı verilen kimse tarafından bilinmeyen sarp kayalar arasında geçit vermeyen dağlarla çevrili bir düzlüğe yerleşirler. Dört yüzyıl süresince burada otururlar. Ergenekon’a sığmayacak kadar çoğalırlar. Ergenekon’dan çıkmak için bir yol aramaya başlarlar fakat bulamazlar. O sırada bir demircinin dağda bir demir madeninin olduğunu ve maden eritilebilirse Ergenekon’dan çıkabileceğini söylemesi üzerine büyük bir ateş yakarak demiri eritirler. Ergenekon’dan çıkarlar.

Türeyiş Destanı (Uygurlar)

Uygurlara ait bu destanda Büyük Hun hükümdarlarından birinin birbirinden güzel iki kızını Tanrılarla evlendirmek için yüksek bir kule yapması ve Tanrının bozkurt şeklinde gelerek hükümdarın kızlarıyla evlenmesi anlatılır

Göç Destanı (Uygurlar)

Uygurlara ait olan bu destanda Yuluğ Tigin’in hakan olduktan sonra Çinlilerle uzun bir süre savaştığı daha sonra bu savaşa son vermek amacıyla oğlunu Çinli bir prensesle evlendirmesi anlatılır. Bu evlilik karşılığında kutul dağı Çinlilere verilir. Bu dağın verilmesinden sonra kıtlığın ve kuraklığın yaşanması ve Uygurların vatanlarından ayrılarak göç etmek zorunda kalmaları anlatılır.

Manas Destanı (Kırgızlar)

Kırgızlara ait Manas Destanı dünyanın en büyük destanıdır. Yaklaşık olarak 500.000 beyitten oluşan destanda Manas önderliğinde Kırgızların Kalmuklara karşı mücadeleleri ve kahramanlıkları anlatılır.

Yorum Yap