Türklerin Orta Asyadan Göç Etmesinin Nedenleri ve Sonuçları

Çok eski zamanlardan beri Türkler, çeşitli sebeplerden dolayı anayurtlarından ayrılmışlar ve bu göç hareketleri aralıklarla binlerce yıl devam etmiştir.

Türklerin Orta Asyadan Göçü

Türklerin Orta Asyadan Göçü

Türklerin Orta Asyadan Göç Etme Nedenleri

 >  Kuraklık, yağışların düzensiz ve yetersizliğinden kaynaklanıyordu. Kurak geçen birkaç yıl, sürülere olumsuz etki yapıyordu.

 >  Şiddetli kışlar, karın fazla yağması ve uzun süre toprak üstünde kalması, hayvanların ot bulmasını uzun süre engelliyordu.

 >  Hayvan hastalıkları, hayvanlar arasında çıkan bulaşıcı ve salgın hastalıklar da geniş ölçüde hayvanların ölümüne neden oluyordu.

 >  Nüfusun artması da bu sıkıntıları büyütmüştü.

 >  Kendi aralarındaki mücadeleler, Türk boyları arasındaki yoğun çatışmalar, siyasi egemenliği ele geçirme çabaları; otlak ve verimli yurtlara sahip olabilmek için çıkıyordu. Yenilen boylar başka bölgelere göç ediyordu.

Türklerin Orta Asyadan Göç Etmesinin Sonuçları

 >  Orta Asya kültür ve medeniyeti dünyanın değişik yerlerine yayılmıştır.

 >  Farklı bölgelerde Türk devletleri kurulmuştur.

 >  Değişik kültürlerle kaynaşan Türk toplulukları yerleştikleri bölgenin özelliklerinden etkilenmiş, bu da farklı kültürel özelliklerin ortaya çıkmasına neden olmuştur.

 >  Batıya giden Türkler Kavimler Göçü’ne neden olmuştur.

 >  Türklerin çok çeşitli bölgelere yayılması, Türk tarihinin bir bütün halinde incelenmesini zorlaştırmıştır.

Yorum Yap