Ünlem

Ünlem cümlede, sevinme, kızma, korku, acıma, şaşma, … gibi duyguları ve seslenişleri yansıtmaya yarayan sözcüklerdir.

 NOT  Ünlemlerin kullanıldığı cümleye, anlamı bakımından ünlem cümlesi denir. Cümlelerin sonuna ünlem işareti (!) konulur.

ÖRNEK
Oh, sonunda bu iş tamam! (sevinme)

Allah Allah! Allah Allah! (şaşkınlık)

Aman, boş ver onu gitsin! (bıkma, usanma) 

Vah vah, o kadar da uğraşmıştı! (üzülme) 

Hoppala, durup dururken bu da nereden çıktı! (şaşma)

Yorum Yap