Ünlem

Ünlem cümlede, sevinme, kızma, korku, acıma, şaşma, … gibi duyguları ve seslenişleri yansıtmaya yarayan sözcüklerdir.

 NOT  Ünlemlerin kullanıldığı cümleye, anlamı bakımından ünlem cümlesi denir. Cümlelerin sonuna ünlem işareti (!) konulur.

ÖRNEK
Oh, sonunda bu iş tamam! (sevinme)

Allah Allah! Allah Allah! (şaşkınlık)

Aman, boş ver onu gitsin! (bıkma, usanma) 

Vah vah, o kadar da uğraşmıştı! (üzülme) 

Hoppala, durup dururken bu da nereden çıktı! (şaşma)

Bakabilirsin:  Fiil Çekimi (Basit Zamanlı, Birleşik Zamanlı, Fiilde Kip)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir